Mediálna analýza
Pfizer | Seesame
15.10.2011 - 21.10.20111. Konjugovaná vakcína
Dátum Média Názov Autor
13.10.2011 Slobodavockovani.sk Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 2. časť  
17.10.2011 lady.sk 130-ročný boj s pneumokokmi pokračuje  
18.10.2011 Slobodavockovani.sk Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 3. časť  
19.10.2011 Slobodavockovani.sk Niekoľko právnických postrehov z návštevy na RÚVZ Bratislava  
20.10.2011 Plus jeden deň Ocenená vakcína (chyb)

2. Pneumokokové infekcie všeobecne
Dátum Média Názov Autor
14.10.2011 SITA CHRÍPKA: Tento týždeň 43 842 prípadov akútnych respiračných ochorení rx;bl
14.10.2011 webnoviny.sk Akútne respiračné problémy malo v týždni vyše 43-tisíc ľudí SITA
14.10.2011 24hod.sk Akútne respiračné problémy malo v týždni vyše 43-tisíc ľudí  
14.10.2011 Zdravie.sk Akútne respiračné problémy malo v týždni vyše 43-tisíc ľudí  

7. Pfizer - Corporate
Dátum Média Názov Autor
18.10.2011 ekonomika.sme.sk Brusel: Zaostávame za konkurenciu v oblasti výskumu a vývoja Copyright © TASR 2011

8. Očkovanie - všeobecne
Dátum Média Názov Autor
14.10.2011 TVNoviny.sk Výskyt respiračných ochorení a chrípky sa mierne pribrzdil TASR
15.10.2011 Korzar.sk Očkovanie proti chrípke ľudí príliš neláka Michaela Hajduková
16.10.2011 Rodinka.sk Úrad verejného zdravotníctva o chrípke (Rodinka.sk) Táňa Malá
17.10.2011 Hospodárske noviny Prevenciu nepodceňujte najmä u zubára Zuzana Kullová
17.10.2011 PRAVDA Chrípku treba vyležať. Nie sme nenahraditeľní  
17.10.2011 Báječná žena Čo sa to deje vo vašom uchu SYLVIA DERŇÁROVÁ
17.10.2011 PRIEBOJ Chrípky je viac. Epidemiologička odporúča očkovanie MARIÁN KUCMAN
17.10.2011 Slobodavockovani.sk Ad: Je pravda, čo sa píše v materiáloch o prekročení hliníku vo vakcínach?  
18.10.2011 www.sme.sk Civilní experti by mali byť do zahraničia vysielaní na rok Copyright © SITA 2011
18.10.2011 SITA NR SR: Civilní experti by mali byť do zahraničia vysielaní na rok an;tp;bl
18.10.2011 SITA Súhrn správ domácej redakcie z 18. októbra bl

9. Očkovanie proti HPV
Dátum Média Názov Autor
16.10.2011 Slobodavockovani.sk Príčiny autizmu  
19.10.2011 Pluska.sk Rakovina z orálneho sexu? EMMA/ Barbora Daxner

Monitoring online diskusií
Dátum Média Názov Autor
21.10.2011 ModryKonik.sk Nesúhlas s povinným očkovaním x
Number of articles: 24

Summary
1. Konjugovaná vakcína5
2. Pneumokokové infekcie všeobecne4
7. Pfizer - Corporate1
8. Očkovanie - všeobecne11
9. Očkovanie proti HPV2
Monitoring online diskusií1

Analýza publicity


Dátum / Issue date:13.10.2011
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 2. časť


http://www.slobodavockovani.sk/news/reportaz-z-xvii-vakcinacneho-dna-sr-v-ziline-8-x-2011-2-cast/

Ing. Marián Fillo
1. časť 2. časť
Ako prvá so svojou prednáškou vystúpila MUDr. Mária Avdičová, PhD. z RÚVZ Banská Bystrica. V minulosti som už niekoľkokrát upozorňoval na sektárske spôsoby a vyslovené lži tejto epidemiologičky a ani v sobotu 8.X.2011 nesklamala.
Už samotný názov prednášky Dr. Avdičovej bol vlastne klamlivý: "Nové vakcíny v každodennej praxi ambulantného pediatra". V skutočnosti sa totiž (pomerne) novým vakcínam (Prevenar 13 a Synflorix) venovala len malý zlomok z celkového času prednášky. Ale to by ešte nebol ten najväčší prehrešok. Hneď v úvode sme sa dopočuli:
"Bez ohľadu na všetky ostatné okolnosti, nedá sa poprieť, že očkovanie patrí naozaj medzi najúčinnejšie prostriedky, ktoré zachraňujú zdravie, teda podporujú zdravie detí, zachraňujú životy detí aj celej spoločnosti. Čiže považujeme v súčasnosti očkovanie za jednu z najúčinnejších zbraní na znižovanie úmrtnosti detí a dospelých v celosvetovom pohľade."
A predsa sa to dá poprieť, a to veľmi dobre. K záchrane životov detí za posledných 100 rokov prispelo mnoho rôznych opatrení, viď článok "Európsky imunizačný týždeň - farmaceutická reklama prezlečená za osvetu - 2. časť" (vrátanie diskusie). Nie je dosť dobre možné oddeliť, koľko percent z úbytku úmrtnosti a chorobnosti má na svedomí očkovanie a koľko percent ostatné opatrenia, keďže to všetko prebiehalo súbežne. Avšak s ohľadom na fakt, že u väčšiny prenosných ochorení nastal prudký pokles úmrtnosti na ne už dávno pred vynájdením vakcíny proti nim, môžeme konštatovať, že úloha očkovania (možno s výnimkou besnoty či tetanu, ale aj tam sú určité pochybnosti) bola len nepatrná, ak vôbec nejaká. Grafy poklesu úmrtnosti na prenosné ochorenia viď napr. http://childhealthsafety.wordpress.com/graphs/.
Ďalej je na mieste otázka, ako môžeme označiť za podporu zdravia umelé prepínanie imunitného systému dojčiat a batoliat do tvorby protilátok, keď v ich veku by sa prirodzene (tzn. bez očkovania) rozvíjala bunková (všeobecná), nie protilátková (špecifická) imunita. Niekto by to mohol napadnúť, že však ľudia robia mnoho neprirodzených vecí, ba možno práve to ich robí ľuďmi. Lenže to, čo sa pri očkovaní podľa bežného očkovacieho kalendára reálne deje, je niečo podobné ako začať výučbu matematiky v prvej triede základnej školy hneď kvadratickou rovnicou. Možno to zopár mimoriadne bystrých žiakov pochopí, väčšina však z toho nijak nezmúdrie - obzvlášť, keď ešte nepozná ani číslice a už vôbec nie základné aritmetické operácie.
Podobne sa treba opýtať, ako môže podporiť zdravie detí vakcinačná dávka neurotoxického hliníka, niekoľkonásobne väčšia, než je limit stanovený AAP (American Academy of Pediatrics = Americká akadémia detského lekárstva). Viac k hliníku vo vakcínach v článkoch v tomto prehľade.
V neposlednom rade sa treba opýtať, ako môže podporiť zdravie očkovanie tromi či štyrmi živými vírusmi naraz (MMR resp. MMRV vakcína, tzn. osýpky, príušnice, ružienka, u MMRV aj ovčie kiahne), keď za normálnych okolností sa človek nakazí spravidla len jedným vírusom, ak sa vôbec nakazí. To je ako dostať štyri choroby naraz. Síce oslabené, ale zato štyri!
Dôsledok? Čím viac očkovaní, tým viac alergií, porúch učenia, sústredenia, správania sa, hyperaktivity, dysgrafie, dyskalkúlie, dyslexie a mnoho ďalších imunologických a neurologických porúch. A to som nespomínal tých nešťastníkov, ktorých očkovanie doslova zabilo. Tých našťastie nie je zas tak veľa, predsa však na základe údajov z iných krajín (v ktorých sa k hláseniu nežiaducich účinkov očkovania pristupuje serióznejšie než u nás) môžeme odhadovať počet očkovaním spôsobených úmrtí na Slovensku na rádovo desiatky ročne. Je veľmi dobre možné, že väčšina úmrtí dojčiat do 1. narodenín je na Slovensku priamo alebo nepriamo spôsobená očkovaním.
Kedykoľvek bola robená nejaká štúdia porovnávajúce celkové zdravie očkovaných a neočkovaných detí, vždy v nej vyššli ako zdravší tí neočkovaní. Mali menej alergií, takmer žiadny autizmus, menej porúch imunity a vôbec menej chronických chorôb ako takých. Jedine bežných detských chorôb (osýpky, príušnice, ružienka či ovčie kiahne) mali o niečo viac, prežili ich však takmer vždy bez vážnejších komplikácií.
Nedá mi nespomenúť epidémie príušníc u našich českých susedov, ako aj epidémie čierneho kašľa u nás, v Česku či USA, alebo trebárs epidémiu osýpok v Bulharsku, ktoré sa všetky dejú navzdory tomu, že väčšina chorých je proti tej-ktorej chorobe plne zaočkovaná.
Takže ešte raz: toto majú byť tie najúčinnejšie prostriedky, zachraňujúce zdravie a životy detí?
"Používanie očkovacích látok bolo veľmi úspešné. V minulosti sme dokázali eradikovať pravé kiahne (variolu). Spejeme k eliminácii osýpok, detskej prenosnej obrny a ďalších ochorení."
Nuž, vyhubenie pravých kiahní je faktom, avšak sporné je, ako k nemu došlo. Spomínam si na slová prof. MUDr. Štefana Straku, DrSc. spred roka, kedy hovoril, že Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO) rezignovala na plošné očkovanie proti pravým kiahňam a že v závere operácie "Smallpox zero" sa prešlo na izoláciu nakazených a očkovanie len v ich okolí. Povedal by som, že práve tá dôsledná izolácia chorých bola hlavnou zbraňou, nie očkovanie, u ktorého sa v dejinách viackrát ukázalo, že práve v miestach s najvyššou zaočkovanosťou bol najväčší výskyt pravých kiahní, ba dokonca že medzi zaočkovanými bola oveľa väčšia úmrtnosť na pravé kiahne než medzi nezaočkovanými.
Ono to nakoniec aj má svoju logiku, pretože tí očkovaní boli s ohľadom na vtedajšie (ne)hygienické podmienky častokrát v rámci očkovania neúmyselne nakazení ďalšími vírusmi či baktériami, ktoré podkopali ich imunitný systém, a tak sa nevedeli brániť proti pravým kiahňam v tej miere ako neočkovaní. Tiež je možné, že mnoho ľudí bolo očkovaných v inkubačnej dobe pravých kiahní či inej prenosnej choroby, čo je mimoriadne riskantné. Vtedy sa však pri očkovaní na kontraindikácie očkovania nebral veľmi ohľad. Je snáď každému jasné, že ak má telo bojovať zároveň s vírusom kravských kiahní (z vakcíny - bola to živá vakcína) i s vírusom pravých kiahní, dopadne to určite horšie, než keby bojovalo len s vírusom pravých kiahní samotným.
Nad tým, že údajne spejeme k eliminácii osýpok, sa môžem len pousmiať, pretože v rokoch 2007 až 2010 hlási WHO v Euro-regióne postupne 6.936, 8.879, 7.499 a 30.625 prípadov osýpok (tzn. vyše 4x viac prípadov v roku 2010 než v roku 2009), čo teda naozaj nevyzerá na to, že by sme speli k eliminácii osýpok. Na druhú stranu ale nechápem, na čo by vôbec niečo také mohlo byť dobré. Eliminácia detskej obrny, besnoty či novorodeneckého tetanu dáva zmysel, keďže ide o nebezpečné ochorenia s veľmi vysokou úmrtnosťou. Ale prečo eliminovať práve osýpky, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou aj samotná Dr. Avdičová prekonala a predsa je tu? Obzvlášť na pováženie to je, keď zvážime, že prekonanie osýpok je pre väčšinu detí prínosom - ako vo vývoji imunitného systému, tak aj vo vývoji v neurologickej oblasti
U detskej prenosnej obrny tvrdiť, že bola takmer eliminovaná očkovaním, chce značnú dávku drzosti a bezočivosti. V prvom rade: až donedávna (do roku 2005) sa na Slovensku používala orálna živá vakcína proti detskej obrne (poliomyelitíde), ktorá sama bola schopná vyvolať ochorenie na detskú obrnu a neraz i smrť s tým súvisiacu. Ostatne, na minulom vakcinačnom dni to bolo aj priznané a počty mŕtvych sa uvádzali v tisícoch (na presné číslo si nespomínam).
S očkovaním proti detskej obrne sa na Slovensku začalo v roku 1957 a v roku 1960 bol zaznamenaný posledný prípad detskej obrny vyvolanej divokým vírusom. Dúfam, že nikto nechce tvrdiť, že je možné očkovaním za 3 roky zlikvidovať prenosné ochorenie, ktoré trápilo ľudstvo po tisícročia (i keď v najväčšej miere až v 19. a 20. storočí), obzvášť keď nebola očkovaná celá populácia, ale len určité ročníky. Z toho potom nepriamo vyplýva, že najvýraznejší pokles detskej obrny musel nastať ešte pred rokom 1957 a zaň naozaj nemôžeme ďakovať očkovaniu.
Všetky od roku 1960 zaznamenané prípady detskej obrny boli spôsobené len a len očkovaním. Naozaj nepreháňam, keď uvediem, že táto vakcína od svojho zavedenia na Slovensku viac životov zničila než zachránila. Pozoruhodné je, že táto - u nás už 6 rokov nepoužívaná - veľmi nebezpečná vakcína proti detskej obrne sa doposiaľ používa v krajinách tretieho sveta, ako je Pakistan či Nigéria, v ktorých sa ešte stále detská obrna vyskytuje. Treba si položiť otázku, či práve živá orálna vakcína proti detskej obrne nie je skutočným dôvodom, že v týchto krajinách napriek veľkej snahe detská obrna ešte stále nebola vyhubená.
Za zmienku stojí aj údajný rapídny pokles prípadov detskej obrny po začiatku plošného očkovania proti nej v USA, kde výskyt detskej obrny v skutočnosti klesol len fiktívne, keďže zároveň s ním prudko vzrástol počet prípadov vírusovej/aseptickej meningitídy a zároveň sa definícia detskej obrny zmenila tak, že jej kritériám vyhovelo oveľa menej prípadov než predtým. Jednoducho sa to, čo sa predým vykázalo ako detská obrna, po novom vykázalo ako vírusová/aseptická meningitída a zrazu bol na svete zdanlivý pokles chorobnosti na detskú obrnu, údajne "vďaka očkovaniu".
"Výroba vakcín musí zohľadňovať všetky aspekty očkovacej látky, ktorá má byť účinná."
No áno, hľadí sa len na účinnosť, nie však na bezpečnosť, pričom pod účinnosťou sa rozumie percento zaočkovaných, čo si vytvoria po očkovaní určitú hladinu protilátok (alebo vyššiu), nie však % zaočkovaných, ktorí na danú chorobu neochorejú. A tak máme v Infanrixe Hexa najmenej 0,82 mg hliníka, čo je dávka posudzovaná len z hľadiska účinnosti (tvorby protilátok), nie však z hľadiska bezpečnosti, keďže bezpečnostný limit pre príjem hliníka prekračuje u niekoľko-kilových bábätiek hneď niekoľkonásobne. A to je kameň úrazu!
"Treba tiež zdôrazniť, že žiadna očkovacia látka nemá takú zložku, ktorá by vyvolala ochorenie, na očkovanie proti ktorému je určená."
Tento výrok svedčí o katastrofálnom nedostatku poznatkov Dr. Avdičovej o očkovacích látkach, prípadne o tom, že vedome bezočivo klame. Stačí si prečítať na internete dostupné príbalové letáky k vakcínam Priorix (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) či Varilrix (proti ovčím kiahňam), v ktorých sa dočítate, že:
"V zriedkavých prípadoch bol po očkovaní Priorixom hlásený syndróm podobný osýpkam."
"V zriedkavých prípadoch nie je možné vylúčiť ochorenie podobné príušniciam so skrátenou inkubačnou dobou. V jednotlivých prípadoch bol po očkovaní kombinovanou vakcínou proti príušniciam, osýpkam a rubeole hlásený prechodný, bolestivý opuch semenníkov."
"Nežiaduce reakcie:"
...
...
Infekcie a nákazy
infekcia horných dýchacích ciest
Časté
chrípka, gastroenteritída, otitída, zápal stredného ucha, faryngitída, ovčie kiahne, vírusový exantém, vírusová infekcia
Menej časté
infekcia, kandidóza, ochorenie podobné chrípke, nejedovaté bodnutie/uštipnutie
Zriedkavé
...
...
Alebo chce snáď Dr. Avdičová tvrdiť, že výrobcovia vakcín sú tak tupí, že by klamali verejnosť vo svoj neprospech?
"Poklesol počet antigénov, ktoré obsahujú súčasné očkovacie látky, z 3.000 zhruba na 200, čo je teda viac ako 10-násobný pokles, čiže významné zníženie počtu antigénov, ale treba si aj uvedomiť to, že je to len zanedbateľný počet antigénov proti tomu, čomu sme vystavení vo svojom prostredí, v ktorom žijeme, pracujeme..."
To je síce pekné, že poklesol počet antigénov, avšak očkovacie látky neobsahujú len antigény, ale aj množstvo ďalších zložiek. Ich množstvo nemuselo poklesnúť a napr. u polysorbátu 80, ktorý spôsobuje neplodnosť, či u hliníka, ktorý je jedovatý pre mozog a nervovú sústavu, ich množstvo prítomné vo vakcínach očkovacieho kalendára významne vzrástlo. Neprestáva ma prekvapovať, že keď príde reč na záťaž, ktorú očkovanie predstavuje pre imunitný systém, naši "odborníci" sa tvária, že jediné, čo vakcína obsahuje, sú antigény (a možno ešte voda). Tak to ale vôbec nie je, a častokrát za problémy s očkovaním vôbec nemôžu antigény, ale práve tie prídavné látky, na ktoré naši "odborníci" radi zabúdajú.
Počet antigénov vo vakcínach nemusí byť vôbec zanedbateľný, keďže to, čo pre telo reálne je antigénom (t.j. cudzorodou látkou, proti ktorej si telo začne vytvárať protilátky), nemusí byť len to, čo za antigén označil výrobca vakcíny. Obzvlášť pri štedrých dávkach hliníkových adjuvantov (ktoré posilňujú imunitnú odpoveď) sa veľmi ľahko môže stať, že naše telo za antigén začne považovať aj iné zložky vakcíny (napr. zvyškové bielkoviny z kuracieho embrya, na ktorom bol pestovaný vakcinačný vírus) prípadne akúkoľvek inú cudzorodú zlúčeninu práve , čo môže v konečnom dôsledku viesť až k neznášanlivosti (alergii) voči tej-ktorej látke.
Každopádne však skutočných antigénov môže byť vo vakcíne o poznanie viac než uvádza výrobca. Je len zbožným prianím, aby telo reagovalo výlučne na to, čo výrobca označil za antigén a na nič iné, čo je prítomné vo vakcíne. A alergia na kuracie bielkoviny je pritom ešte pomerne neškodná oproti tomu, čo sa môže stať, keď si imunitný systém začne tvoriť protilátky proti zvyškom ľudských buniek, pochádzajúcich z umelo potratených bábätiek, prítomné vo všetkých u nás používaných vakcínach proti ružienke (napr. už spomínaný Priorix), ovčím kiahňam (napr. už spomínaný Varivax) či nákazlivej žltačke typu A (napr. Havrix). V takom prípade si totiž tvorí protilátky proti svojmu vlastnému telu!
V skutočnosti sme naozaj vystavení veľkému množstvu látok, ktoré vdychujeme, pijeme a jeme, avšak len máloktoré z týchto látok sa reálne stávajú antigénmi, teda len proti málo-čomu si tvoríme protilátky. Väčšinu nebezpečných látok a mikroorganizmov totiž náš imunitný systém zneškodní či vylúči ešte skôr, než by vôbec mohlo dôjsť na tvorbu protilátok. Ďakujeme za to tzv. všeobecnej = bunkovej = nešpecifickej imunite, ktorú vakcinátori s obľubou ignorujú.
Vo výsledku teda môžeme povedať, že vo vakcíne je spravidla viac antigénov, než by si výrobca prial, a že ich množstvo rozhodne nie je zanedbateľné, hlavne nie v kombinovaných vakcínach ako je napr. Infanrix Hexa. Pritom ale antigény nie sú ani zďaleka jedinou nebezpečnou súčasťou vakcín. Celková vakcinačná záťaž za celý očkovací kalendár teda v súčasnosti nemusí byť a zrejme ani nie je nižšia než pred povedzme 20 rokmi.
Ďalej Dr. Avdičová rozoberala vakcíny používané v rámci povinného očkovania i nepovinné vakcíny. Oceňujem, že pri očkovaní proti meningokokom priznala, že u nás prevažujú meningokoky typu B, proti ktorým zatiaľ žiadna vakcína nie je, tzn. očkovanie proti meningokokom u nás nemá zmysel a ak niekedy áno, tak len výnimočne. U očkovania proti HPV si Dr. Avdičová povzdychla, že spotreba týchto vakcín (Gardasil/Silgard a Cervarix) je minimálna, za čo vraj môže ich vysoká cena a len malý príspevok poisťovní na toto očkovanie. K očkovaniu proti kliešťovej encefalitíde uviedla:
"Často ste oslovení, aby dieťa bolo očkované proti kliešťovej encefalitíde, pretože robí orientačný beh, alebo proste má iný dôvod pobývať v lese alebo žije v endemickej oblasti, kde je vyšší výskyt kliešťovej encefalitídy."
Sám sebe sa divím, že ma ešte dokáže prekvapiť neodbornosť našich "odborníkov" na očkovanie. Totiž pobývanie v lese v zásade nepredstavuje hrozbu nákazy kliešťovou encefalitídou, pretože (v rozpore s kedysi zažitou predstavou) kliešťe na človeka nepadajú zo stromu, ale typicky sa prichytia vo vysokej tráve. Tá však môže byť nielen na okraji lesa, ale pokojne aj v mestskom parku či dokonca vo vlastnej záhrade. V samotnom lese však tráva zvyčajne nerastie buď vôbec alebo aspoň nie tak husto a do takej výšky, že by to bolo nebezpečné.
Potom Dr. Avdičová zdôraznila, že BCG vakcína proti tuberkulóze je určená na intradermálne podanie (do pokožky), ktoré je technicky náročné a "treba ho veľmi veľmi dobre ovládať". Následne citovala prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc., že "očkovanie rizikových skupín už po prepustení z pôrodnice je niečo tak komplikované, tak zložité a tak náročné, že pravdepodobne by sa musel nájsť nejaký iný spôsob, ako tieto rizikové deti dostať na kalmetizáciu". Pritom premietla očividne rasistický snímok z prezentácie prof. Dluholuckého z prvého vakcinátorského zjazdu vo Vysokých Tatrách v januári 2010:
Pozoruhodné je, že deliaca čiara prechádza pôsobiskom prof. Dluholuckého - Banskou Bystricou. Mne by mohlo lichotiť, že Žilina je v tej "lepšej" časti Slovenska, ale neviem, čo na túto mapu povedia obyvatelia Liptovského Mikuláša, Popradu, Kežmarku, Prešova či Košíc. Asi by som sa na ich mieste urazil. Však aj v Košiciach majú električky a v Tatrách taktiež.
(Ne)zrušenie povinného očkovania proti tuberkulóze teda vraj "bude ešte predmetom rokovania". Sme už v poslednom štvrťroku a hoci sa už dlhé mesiace hovorí o tom, že sa očkovanie proti TBC zruší, stále nie je schválená novela vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorá by to umožnila, ba dokonca sa zdá, že sa na tom ešte kompetentní odborníci ani len nedohodli. Zrušenie povinného očkovania proti tuberkulóze od 1.I.2012 sa teda stáva čoraz otáznejším. V Rakúsku či Nemecku proti tuberkulóze neočkujú ani rizikové skupiny a nemajú s tuberkulózou nejaké významné problémy. Pritom imigráciu zo zaostalých krajín majú oveľa vyššiu (aj pomerne, nielen v absolútnych číslach) než máme my na Slovensku. Dovolím si teda tvrdiť, že okamžitým úplným zastavením očkovania proti TBC by sme nič nestratili, práve naopak!
Oceňujem apel Dr. Avdičovej na dodržiavanie chladiaceho reťazca, keďže zo skúseností jedného známeho, ktorý istý čas robil v distribúcii vakcín, viem, že sa na toto nijak zvlášť nedbá (resp. pred pár rokmi nedbalo). Väčším problémom než chladničky u lekárov (ktoré by ideálne mali byť bez výparníka, aby chladnička nebola schopná vakcínu zmraziť a tým ju znehodnotiť) možno sú distribučné firmy a sčasti možno aj lekárne, ktoré predávajú vakcíny lekárom.
Teší ma tiež, že Dr. Avdičová vyzvala na striktné dodržiavanie predpísaného spôsobu aplikácie vakcín, keďže z jeho nedodržania vyplýva celá škála vážnych nežiaducich účinkov, v prvom rade u BCG vakcíny proti tuberkulóze. Potešila aj výzva na dodržiavanie zásad očkovacieho procesu (vyšetrenie dieťaťa, poučenie rodiča, zohľadnenie kontraindikácií), škoda len, že nebola výraznejšia, pretože toto je oblasť, v ktorej majú mnohí praktickí lekári na Slovensku veľké rezervy.
Na záver Dr. Avdičová podčiarkla, že pridávanie nových vakcín do očkovacieho kalendára je dobre a dôkladne premysleným krokom, o čom si dovolím veľmi pochybovať, prinajmenšom u povinného očkovania bábätiek proti pneumokokom (k tomu pripravujeme obsiahlejší článok, v ktorom ukážeme, že to v prípade tohto očkovania jednoznačne nebola pravda) a tiež proti nákazlivej žltačke typu B, ktorou sa absolútne drvivá väčšina detí pred pubertou prakticky nemá ako nakaziť. Podľa Dr. Avdičovej sa za posledných 10 rokov zaviedlo LEN JEDNO nové povinné očkovanie. Ako to však bolo predtým?
Choroba
Rok zavedenia
povinného
očkovania
záškrt
1946
tuberkulóza
1953
čierny kašeľ
1953
detská obrna
1957
tetanus
1958
osýpky
1969
ružienka
1984
príušnice
1987
žltačka B
1998
hemofily B
2000
pneumokoky
2009
Zdroj: http://www.ruvzmi.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=100
Keby som chcel byť podobným demagógom, ako je Dr. Avdičová, len s opačným znamienkom, tak by som rovnako dobre mohol povedať, že za posledných 13 rokov boli zavedené AŽ TRI nové povinné očkovania. To už znie inak, že? Pritom je to rovnako tak pravda, či skôr rovnako tak polopravda.
Keď si tento trend spočítame od počiatku povinného očkovania, tak nám vychádza 11 povinných očkovaní zavedených v priebehu 64 rokov, čo je v priemere jedno nové povinné očkovanie za necelých 6 rokov. Takýmto tempom by sme mali v roku 2021 povinných očkovaní 13, v roku 2033 už 15 atď.
A to nie je vôbec nereálny scenár, lebo v USA ich majú 15 už teraz, a dievčatá dokonca až 16, lebo dievčatá povinne očkujú aj proti HPV (prinajmenšom v niektorých štátoch USA) a z rôznych vyjadrení našich epidemiológov mi vyplýva, že v otázke očkovania sú USA náš vzor. Kiež by to tak nebolo, keď zvážime katastrofálne zdravie americkej mládeže a nenormálne vysokú dojčenskú úmrtnosť v USA (vyššiu než na Slovensku), a to pri absolútne najvyššej zaočkovanosti na svete a najvyšších výdavkoch na zdravotníctvo na hlavu!
Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z USA chybu? :-)
Pokračovanie čoskoro...
1. časť 2. časť
Napísanie tohto komentára trvalo autorovi približne 5 hodín čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:17.10.2011
Publikácia / Publication:lady.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

130-ročný boj s pneumokokmi pokračuje


http://www.lady.sk/index.php?kategoria=99&id=6120&PHPSESSID=2c4213eb4d20ba11b208cb49dcbac394

Presne pred 130-timi rokmi, v roku 1881, sa známemu francúzskemu chemikovi Louis Pasteurovi podarilo izolovať organizmus, ktorý nazvali pneumococcus, a ktorý bol v druhej polovici 19. storočia hlavným pôvodcom pneumónií, teda zápalu pľúc s ťažkými, až smrteľnými následkami. Odvtedy pneumokoky trápia mysle vedcov, lekárov a farmaceutov po celom svete v snahe zabrániť pneumokokom šíriť nákazy, ochorenia a smrť. Veľká radosť a veľké sklamania z objavenia antibiotík Obrovským úspechom medicíny v boji proti pneumokokom bolo objavenie penicilínu v roku 1928 Alexandrom Flemingom. Liečba pneumokokových infekcií penicilínom sa začala v roku 1944, teda práve včas na to, aby počas 2. svetovej vojny zachránila tisícky ľudských životov. Tento fakt sa stal dôvodom veľkej radosti lekárov, ktorí boli presvedčení, že problém s pneumokokmi je vyriešený. Žiaľ nebolo to úplne tak. Už v roku 1967, teda len niečo vyše 20 rokov, odkedy sa začal na liečbu bakteriálnych infekcií vo veľkom používať penicilín, sa objavili prvé prípady rezistencie na toto antibiotikum a boj s pneumokokmi pokračoval ďalej. Pneumokoky, ktoré sa neustále vyvíjali a prispôsobovali sťaženým podmienkam, čím sa samotná liečba týchto ochorení stávala neustále viac a viac neúčinnou. Koniec 20. storočia sa niesol v duchu vývoja nových antibiotík v závislosti od toho, ako sa objavovali jednotlivé typy pneumokokov a ako si na jednotlivé antibiotiká vytvárali rezistenciu. Vývoj nových skupín antibiotík je pritom čím ďalej náročnejší. Prevencia je lepšia ako liečba A práve preto sa vedci rozhodli zvoliť inú stratégiu a pustili sa do boja s pneumokokmi, v ktorom sa najúčinnejšou zbraňou stala prevencia. Už v roku 1977 bola predstavená 14-valentná, neskôr v roku 1983 aj 23-valentná pneumokoková polysacharidová vakcína. Nevýhodou polysacharidových vakcín je fakt, že imunitný systém detí, ktorý dozrieva až po treťom roku života na tieto vakcíny slabo reaguje, a teda deti nie sú chránené práve v najkritickejšom období. Navyše toto očkovanie je potrebné opakovať každých 3 – 5 rokov pre zachovanie dostatočnej úrovne ochrany. Keďže pneumokokové ochorenia ohrozujú najčastejšie deti vo veku do 5 rokov, najmä však tých najmenších v prvom roku života, vývoj vakcín preto pokračoval ďalej s cieľom nájsť účinnú ochranu práve pre tých najmenších. Prvou lastovičkou v tomto smere bola vakcína Prevenar, ktorou sa začalo očkovať v USA od roku 2000 a v Európe od roku 2001. Vakcína obsahovala antigény proti 7 najnebezpečnejším kmeňom pneumokokov, ktoré spôsobujú závažné pneumokokové ochorenia. Po zavedení očkovania Prevenarom poklesol výskyt závažných pneumokokových ochorení v priemere až o 90%, zápaly stredného ucha o približne 50% a znížil sa aj výskyt antibiotickej rezistencie, ako aj počet hospitalizácií a ambulantných návštev lekára. Širšia ochrana Pneumokoky však opäť preskupili svoje sily a do boja vyrazili sérotypy, ktoré sa doteraz vyskytovali len zriedka alebo nepredstavovali pre detský organizmus nebezpečenstvo. Patria medzi nich napríklad sérotypy 3, 6A a 19A, ktoré v súčasnosti predstavujú najväčšiu hrozbu pre detský organizmus, keďže sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči antibiotickej liečbe a dokážu sa šíriť v detskom telíčku veľmi rýchlo. Liečba závažných stavov u pneumokokových ochorení je často i bojom s časom. Obzvlášť sérotyp 19A je v poslednom období na vzostupe a pre svoju odolnosť voči mnohým antibiotikám je príčinou komplikácií, ktoré vyžadujú dlhodobejšiu liečbu, chirurgické zákroky a použitie antibiotík, ktoré sa deťom bežne nepodávajú. Ani tieto opatrenia však nemusia byť vždy úspešné a môžu skončiť trvalými zdravotnými následkami a v najhorších prípadoch aj úmrtím dieťaťa. Výrobcovia vakcín zareagovali na tento trend výrobou nových konjugovaných vakcín so širšou ochranou proti desiatim (10-valentná vakcína) a trinástim (13-valentná vacína) kmeňom pneumokoka, ktoré sú v súčasnosti najčastejšie príčinou závažných pneumokokových ochorení. Mamičky sa tak môžu rozhodnúť pre očkovanie svojho novorodenca medzi 10-valentnou vakcínou bez doplatku a 13-valentnou vakcínou, na ktorú si musia nachystať takmer 13 euro na jednu dávku. Rozhodnutie v prospech očkovania proti čo najširšiemu spektru pneumokokových kmeňov odporúčajú odborníci z dvoch hlavných dôvodov: širšia ochrana detí proti závažným infekciám na jednej strane a obmedzenie používania antibiotík, čo zabráni vzniku nových rezistentných kmeňov pneumokokových baktérií. Prevenar 13 13-valentná konjugovaná vakcína Prevenar 13 poskytuje spomedzi konjugovaných vakcín najširšiu ochranu proti pneumokokom spôsobujúcim závažné infekcie u detí a ako jediná dostupná konjugovaná vakcína poskytuje ochranu aj proti kmeňom 3, 6A a najmä 19A, ktoré sa vyznačujú vysokou agresivitou a rezistenciou na antibiotiká.1,2 Prevenar 13 pomáha chrániť dieťa pred závažnými pneumokokovými infekciami, zápalom pľúc a zápalom stredného ucha, ktoré sú spôsobené očkovacími sérotypmi.1 Informácie o pneumokokoch Pneumokok je pôvodcom ťažkých, niekedy až fatálnych bakteriálnych infekcií, ktoré ohrozujú predovšetkým deti do 5 rokov života. Šíri sa vzduchom a bežným kontaktom, pričom sa usádza na slizniciach nosa a úst, odkiaľ dokáže preniknúť do krvného obehu a napáda ďalšie orgány. U detí sa tak môžu vyvinúť závažné ochorenia ako sinusitída (zápal prínosových dutín), otitis media (zápal stredného ucha), meningitída (zápalu mozgových blán), bakteriémia (výskyt baktérii v krvi), sepsa (otrava krvi), osteomyelitis (zápal kostnej drene), septická artritída, endokarditída a perikarditída (zápal srdcového svalu a osrdcovníka), peritonitída (zápal pobrušnice), celulitída, či zápal mozgu. V súčasnosti je známych asi 90 kmeňov pneumokových baktérií, avšak iba niektoré z nich predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a život detí. Viac informácií nájdete na www.pneumokok.sk.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:18.10.2011
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 3. časť


http://www.slobodavockovani.sk/news/reportaz-z-xvii-vakcinacneho-dna-sr-v-ziline-8-x-2011-3-cast/

Ing. Marián Fillo
1. časť 2. časť 3. časť
Po Dr. Avdičovej so svojou prednáškou "Význam kolektívnej imunity" vystúpila prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu. V úvode nadviazala na pohanských (alebo predkresťanských, ak chcete) gréckych bohov Asklépia (ktorý "predstavoval liečebnú zložku") a Hygieiu (ktorá "predstavovala preventívnu zložku"). K antickým bohom a ďalším náboženským aspektom očkovania viď články "Očkovanie - iba veda?" a "Ad: Očkovanie - iba veda?".
Dopočuli sme sa tiež, že:
"Z hľadiska prevencie považujeme očkovanie za jedno z najvýznamnejších preventívnych opatrení, s ktorými sme dosiahli veľmi veľké výsledky."
Proti tomuto výroku naozaj nemôžem nič namietať. Totiž 100- a viac-násobný nárast výskytu autizmu, alergií a mnohých ďalších chronických chorôb je nepochybne monumentálnym výsledkom. Z hľadiska farmaceutických firiem, ktoré najlepšie ryžujú práve na chronických ochoreniach, kde pacient užíva nejaký liek dlhodobo (typicky doživotne), je to tiež "veľmi veľký výsledok". Na samotného pacienta to má tiež veľmi veľké dôsledky, i keď jeho to už asi tak veľmi neteší, ako farmaceutické firmy a mnohých lekárov (česť výnimkám), čo sa na ňom vyrealizujú.
"Imunita je schopnosť hostiteľa chrániť sa pred konkrétnym infekčným ochorením tvorbou protilátok."
Pozoruhodné konštatovanie, lebo tým vypadáva z kola von očkovanie proti tuberkulóze, ktoré nie je zamerané na tvorbu protilátok. Na druhú stranu je to však typická ukážka ignorancie všeobecnej (= nešpecifickej = bunkovej) imunity zo strany propagátorov očkovania. Ako keby imunita bola len o protilátkach. V skutočnosti však drvivú väčšinu potenciálne nebezpečných vírusov a baktérií zvládneme buď zničiť alebo rýchlo vylúčiť skôr, než vôbec môže dôjsť na tvorbu protilátok, a to práve vďaka všeobecnej imunite.
Z tejto ignorancie potom vyplývajú ďalekosiahle dôsledky v činnosti (nielen) nášho verejného zdravotníctva, ktoré sa až fetišisticky sústreďuje na protilátky a s nimi súvisiace očkovanie, pričom na iné spôsoby prevencie (hlavne na prirodzené posilňovanie všeobecnej imunity) si buď nespomenie vôbec, alebo len pri chorobách, proti ktorým zatiaľ niet očkovania.
"Kolektívna imunita predstavuje ochranu proti určitým infekčným ochoreniam, vzniká len za určitých podmienok, je založená na princípe hromadného pôsobenia a matematické modelovanie nehrá nejakú významnú úlohu, ale je dobrým prostriedkom na zdôrazenie alebo vyznačenie dynamiky šírenia ochorenia a vzniku kolektívnej imunity."
Matematické modely sú zaujímavá vec. Predovšetkým si vyžadujú správne vstupné údaje a správne pochopenie vlastností a stavov modelovaných objektov (entít), vzťahov medzi nimi, ako aj ich premien v čase. Sebedokonalejší matematický model pri nesprávnych vstupných údajoch zlyháva v tom zmysle, že neodzrkadľuje realitu (ani len približne).
Na čo prof. Hudečková vo svojej prednáške o kolektívnej imunite úplne zabudla (a to je práve tá chyba vo vstupných údajoch), je všeobecná imunita, ktorá môže zabrániť šíreniu ochorenia rovnako dobre ako protilátky (vytvorené na podnet očkovania), ba neraz dokonca ešte lepšie, ako sa to ukázalo v japonskom výskume vitamínu D. Japonskí výskumníci totiž zistili, že každodenné podávanie vitamínu D výrazne redukuje počet prípadov chrípky typu A. Následne bola zverejnená iná japonská štúdia, v ktorej záveroch sa dočítame, že vitamín D redukuje nielen prípady chrípky typu A, ale akékoľvek akútne respiračné ochorenia. Zároveň v tej prvej japonskej štúdii zaznamenali výrazný úbytok astmatických záchvatov u detí s astmou užívajúcich vitamín D oproti tým, čo vitamín D neužívali.
Tu vidno, že investícia do všeobecnej imunity sa môže oplatiť mnohonásobne viac, než investícia do očkovaním vyvolanej špecifickej imunity (a aj to značne nespoľahlivo). Pre mňa z toho vyplýva, že slovenským predstaviteľom verejného zdravotníctva (česť výnimkám, ak vôbec jestvujú) v skutočnosti vôbec nejde o to, aby bola verejnosť čo najzdravšia (teda o verejné zdravie), ale len o to, aby sa čo najviac očkovalo, keďže nepropagujú vitamín D, ale oveľa nebezpečnejšie a oveľa menej účinné očkovanie proti chrípkovému vírusu, ktorý tvoril v poslednej chrípkovej sezóne údajne len 13% všetkých chrípke podobných ochorení.
A kto má najväčší záujem na tom, aby sa čo najviac očkovalo? Samozrejme výrobcovia vakcín, ktorí sú zároveň sponzormi vzdelávania slovenských lekárov v otázke prevencie prenosných ochorení. A do istej miery na tom majú záujem aj očkujúci lekári, ktorí za každé očkovanie dostanú od poisťovne 6,- € (aspoň v roku 2009 to tak zjavne bolo). Tým ich nechcem všetkých obviniť z mastenia si vrecák na úkor pacientov, ale len poukázať na ozrutnosť súčasného systému ako vo vzdelávaní lekárov, tak aj v ich odmeňovaní.
Celý zdravotnícky systém je u nás postavený tak, že namiesto čo najefektívnejšej prevencie (čo môže byť v tom-ktorom prípade napr. vitamín C, vitamín D3, jód, selén a iné k zdravému životu potrebné látky) sa podporuje len a len očkovanie až do zlblbnutia. Správna motivácia lekárov by mala viesť k dosiahnutiu (z dlhodobého hľadiska) čo najnižšej chorobnosti (hlavne na chronické a nebezpečné choroby) pri čo najnižších nákladoch, sme však svedkami pravého opaku: čím viac lekár lieči (čím viac zdravotníckych úkonov vykoná), tým viac peňazí dostane. To je vlastne systém s pozitívnou spätnou väzbou, keď si uvedomíme, že nadbytočné zdravotnícke zákroky predstavujú nadbytočné riziko nežiaducich účinkov, na ktorých liečbu budú potrebné ďalšie zdravotnícke zákroky... V prírode poznáme príklad systému s pozitívnou spätnou väzbou: rakovinové bujenie - nespútaný rast niečoho čoraz škodlivejšieho. A tak možno skonštatovať, že najviac choré na Slovensku je samotné zdravotníctvo, ktoré v podstate trpí rakovinou.
Ale späť k prednáške prof. Hudečkovej: v ďalšom ukázala animovaný matematický model, ktorý mal v podstate znázorniť, o čo je lepšie očkovanie než prirodzené prekonanie choroby. A tu si treba uvedomiť, že pôvodný koncept kolektívnej imunity bol vypozorovaný práve na prirodzenom prekonávaní chorôb, nie na očkovaní. Pritom však medzi imunitou vytvorenou prirodzeným prekonaním choroby a imunitou vytvorenou očkovaním (ak sa nejaká vôbec po očkovaní vytvorí) zvyčajne bývajú priepastné rozdiely. Prenos tohto konceptu kolektívnej imunity z prirodzene vytvorenej imunity na očkovaním vytvorenú imunitu je teda (prinajmenšom bez ďalších poriadnych vedeckých dôkazov) niečím vyslovene nevedeckým.
A to potvrdzujú aj v praxi sa vyskytujúce epidémie v plne zaočkovaných alebo vysoko zaočkovaných spoločenstvách, ktoré by mali byť podľa tohto konceptu chránené, očividne však nie sú. Môžeme spomenúť napr. osýpky na plne zaočkovanej škole v štáte Illinois v USA, alebo aktuálnu epidémiu príušníc (mumpsu) v Česku medzi takmer plne zaočkovanými stredoškolákmi, či epidémiu čierneho kašľa v Kalifornii pri 99,94%-nej zaočkovanosti detí v USA proti čiernemu kašľu.
Ďalej prof. Hudečková uviedla tabuľku, v ktorej boli pre rôzne choroby uvedené rôzne percentá zaočkovanosti, ktoré údajne stačia na vytvorenie kolektívnej imunity. Napr. pre osýpky to je údajne 95%. Napriek tomu však vznikla epidémia osýpok na plne zaočkovanej škole v Illinois, hmmm... Odhliadnuc od toho je uvádzanie potrebnej zaočkovanosti na dosiahnutie kolektívnej imunity len v závislosti od druhu choroby v podstate zavádzaním.
Ak by som aj veľmi pochybnému konceptu očkovaním vytvorenej kolektívnej imunity mal uveriť, stále tu je niekoľko premenných, ktoré výrazne ovplyvňujú percento zaočkovanosti potrebné na dosiahnutie kolektívnej imunity. Najzásadnejším činiteľom je účinnosť očkovania (v zmysle: koľko % zaočkovaných si po očkovaní vytvorí dostatok protilátok proti danej chorobe). Tá sa pritom môže líšiť od výrobcu k výrobcovi napr. podľa použitého typu a množstva adjuvantu, ako aj medzi rôznymi typmi vakcín, napr. celobunková a nebunková vakcína proti čiernemu kašľu alebo konjugovaná a nekonjugovaná vakcína proti pneumokokom. Ďalšími činiteľmi sú vek, v ktorom sa očkuje (napr. BCG vakcína proti tuberkulóze je údajne neúčinná u dospelých, ale má vraj nejaký pozitívny účinok u detí), podiel prípadov nesprávneho podania vakcíny (napr. subkutánne namiesto intradermálneho), druh antipyretík podávaných na zníženie horúčky po očkovaní (napr. podávanie paracetamolu (Paralen, Panadol apod.) znižuje imunitnú odpoveď na očkovanie o 30% ) a v neposlednom rade aj aktuálny zdravotný stav očkovanej populácie (čím zdravší, tým lepšie výsledky očkovania). Vplyv (v závislosti od ochorenia) môže mať ja podiel ľudí vykonávajúcich rizikovú činnosť (pri ktorej sa zvyšuje riziko nákazy), alebo žijúcich v prostredí, v ktorom sa danej chorobe dobre darí. V závislosti od typu choroby tak je možné s niektorými chorobami skoncovať aj úplne bez očkovania (napr. starostlivou hygienou pri nákazlivej žltačke typu A, či sexuálnou vernosťou u HPV).
Matematické modely však zvádzajú k zjednodušovaniu a k zanedbávaniu (neraz podstatných) činiteľov, čím sa daný model čoraz viac vzďaľuje od reality. Nie inak to je aj v prípade modelu prezentovaného prof. Hudečkovou. Tá síce okrajovo spomenula aj niektoré ďalšie činitele ("vlastnosť ochorenia, vlastnosť očkovacej látky, ... preľudnosť, zlá hygiena"), reálne však v magických percentách zaočkovanosti tieto činitele nijak zohľadnené nie sú. A to je samozrejme chyba, pretože potom to speje práve k tomu, na čom sme, t.j. že sa epidemiológovia naháňajú za vysokým percentom zaočkovanosti a nedbajú na ostatné podstatné činitele, ktoré nakoniec môžu spôsobiť aj úplnú neúčinnosť očkovania - aj keby bola zaočkovanosť 100%.
Zaujali ma aj údaje o zaočkovanosti, ktoré boli uvedené podľa administratívnej kontroly, čo znamená percento z tých detí, ktoré boli kontrolované, nie percento z celkového počtu detí. Skutočnú zaočkovanosť teda zrejme nepoznáme, hoci RÚVZ by mali mať potrebné údaje z pravidelných mesačných hlásení o povinnom očkovaní, ktoré očkujúci lekári majú povinnosť posielať každý mesiac RÚVZ. Možno však tieto hlásenia fungujú len pár rokov (od začiatku platnosti vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z., t.j. od 1.I.2009) a tak u starších detí niet z čoho zaočkovanosť vyčítať.
Podľa prof. Hudečkovej je epidemiologická situácia v Európe pomerne dobrá, prenosné ochorenia majú klesajúci trend - až na čierny kašeľ a osýpky. Po niekoľkých rokoch bez osýpok sme zaznamenali dva kusy aj na Slovensku. Údajne boli obidva dovezené - prvý z Francúzska a druhý z Anglicka. Minulý rok bolo v Euroregióne podľa WHO 8 hlásených úmrtí na osýpky pri celkovo 30.625 hlásených prípadoch osýpok. To predstavuje úmrtnosť 0,026%. MUDr. Peter Lipták pritom hovoril o 3 úmrtiach na 1.000 prípadov osýpok, čiže o vyše 10-násobnej úmrtnosti. Klame WHO či Dr. Lipták? Alebo obaja? Určite však nemôžu mať obaja pravdu.
Osýpky sa vraj vo väčšej miere vyskytovali len v krajinách so zaočkovanosťou pod 95%. Problémom údajne bolo aj posúvanie očkovania proti nim, ktoré u nás zatiaľ nastáva len výnimočne. Na záver sa prof. Hudečková posťažovala, že v krajinách s nízkou zaočkovanosťou proti osýpkam mnohí lekári nedostatočne radili svojim pacientom (resp. rodičom), ba dokonca niektorí lekári očkovanie proti osýpkam odmietajú.
Poslednou vetou svojho prejavu prof. Hudečková vyzvala k používaniu Evidence Based Medicine (lekárstvo založené na dôkazoch) a Evidence Based Public Health (verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch). V tomto sa k nej nadšene pripájam a som veľmi zvedavý, kedy konečne vyjde prvá skutočne vedecká štúdia účinnosti a bezpečnosti očkovania. Pretože celé očkovanie doteraz bolo a stále ešte je z hľadiska Evidence Based Medicine pustým šarlatánstvom, ako sa svojho času vyjadril Dr. Robert S. Mendelsohn, a ako to potvrdzuje aj francúzsky súdny lekár Dr. Marc Girard.
1. časť 2. časť 3. časť
Napísanie tohto komentára trvalo autorovi približne 3,5 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:19.10.2011
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Niekoľko právnických postrehov z návštevy na RÚVZ Bratislava


http://www.slobodavockovani.sk/news/niekolko-pravnickych-postrehov-z-navstevy-na-ruvz-bratislava/

Ing. Marián Fillo
Právnické paradoxy
Včera (utorok 18.X.2011) som bol na RÚVZ Bratislava s jednou paňou, ktorá má dieťa narodené v poslednom štvrťroku 2009. Bola to zaujímavá situácia, lebo dieťa bolo zaočkované 1x Infanrix Hexa a 1x Prevenar. Potom už nič. Zanedlho bude mať 2 roky. Termín pre 2. očkovanie hexavakcíny a Prevenaru bol v prvom polroku 2010, kedy ešte neboli vo vyhláške stanovené horné časové hranice na toto očkovanie. Termín pre 3. očkovanie hexavakcíny a Prevenaru bol však až v druhom polroku 2010, kedy už horné časové hranice stanovené boli. Vtip je v tom, že RÚVZ nemôže stíhať rodičov za 2. dávku, tak ich stíha len za 3. dávku.
Pritom z logiky očkovania vyplýva, že 3. dávka nemôže byť bez 2. dávky, ale to si pani právnička Mgr. Marianna Škulová nechcela dať vysvetliť. Podľa nej môžu za 3. dávku pokutovať aj keď nebola podaná 2. dávka. Toto je veľmi otázne a je to dobrý priestor pre poriadnu hádku, keďže právne normy sú v tomto ohľade značne nejasné. Dotyčná pani totiž vlastne neodmietla očkovanie proti záškrtu, tetanu, detskej obrne, čiernemu kašľu, hemofilom B, hepatitíde B a pneumokokom úplne, ale len čiastočne. Je alebo nie je to priestupok? Môže alebo nemôže dostať pokutu za odmietnutie 3. dávky, keď dieťa nemá ani 2. dávku, ktorá je nevyhnutným predpokladom 3. dávky, pričom za odmietnutie 2. dávky pokutovaná byť nemôže?
Ďalším vtipným poznatkom je, že za tejto situácie, keby mamička dala akože 3. dávku, ale nedala 2. dávku, tak by RÚVZ bol po právnej stránke spokojný. Pravda, MUDr. Jarmila Pertináčová by s tým po stránke zdravotnej nesúhlasila, ale RÚVZ nemá nijaké páky vyžiadať si v tomto prípade obe dávky, môže požadovať len jednu. Takže papierovo by dieťa bolo zaočkované 1. a 3. dávkou, ale 2. dávkou nie. :-)
Pomerne potešilo aj vyjadrenie Dr. Pertináčovej, že keď má dieťa už skoro 2 roky, tak by to už neriešila hexavakcínou, ale len Infanrix Polio (detská obrna, záškrt, tetanus, čierny kašeľ), lebo hemofily už pre dvojročné deti zvyčajne nepredstavujú problém. O nákazlivej žltačke typu B nebola veľmi reč (Dr. Pertináčová asi dobre vie, že s takým nezmyslom, ako je očkovanie bábätiek proti pohlavne prenosnej chorobe, by u nás nepochodila) a o pneumokokoch napadlo ani slovo. Takže na RÚVZ Bratislava sa dá dohodnúť určitá zľava z povinného očkovania. :-)
Zaujímavé bolo aj vyjadrenie Dr. Pertináčovej, že maximálny časový rozostup medzi 2. a 3. dávkou hexavakcíny môže byť 3 až 5 rokov. To vlastne znamená, že by bolo aj z hľadiska epidemiológov pomerne schodné 3. dávku úplne vynechať a pokračovať až regulérnym preočkovaním v 6. roku života - obzvlášť ak prvá a druhá dávka boli výraznejšie posunuté.
Poučenie o očkovaní
Nadhodili sme aj smutný fakt, že lekárka pred očkovaním spomínanú mamičku nijak nepoučila o očkovaní, možných nežiaducich účinkoch atď. Na to nám pani právnička povedala, že to predsa lekárka podľa zákona musí. To my samozrejme veľmi dobre vieme, že musí, ale predsa to mnohí lekári nerobia. Tak sme dostali odporúčanie sťažovať sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pani právnička nám potvrdila našu domnienku, neraz popieranú obhajcami povinného očkovania, že aj v prípade povinného očkovania si musí lekár vyžiadať so zákrokom informovaný súhlas, čiže musí najprv informovať, dať dostatok času na slobodné rozhodnutie atď. podľa § 6 Zákona č. 576/2004 Z.z.
V prípade, že lekár nedodrží tento postup, rovnako tak v prípade, že nevyšetrí dieťa bezprostredne pred očkovaním, alebo keď neposudzuje zdravotné kontraindikácie podľa príbalového letáku, je to dôvod na podanie podnetu na ÚDZS. Rovnako tak je dôvodom na podanie podnetu na ÚDZS, aj keď lekár nepredloží v písomnej forme príbalový leták vakcíny bez vyzvania a pred očkovaním, čo mu prikazuje Zákon č. 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v § 25 ods. 11. To, že príbalové letáky sú na internete, nie je dobrovu výhovorkou, lebo v menovanom paragrafe sa píše o písomnej informácii, nie o akejkoľvek informácii a už vôbec nie o elektronickej informácii.
RÚVZ vraj počká na rozhodnutie ÚDZS a nerozhodne skôr, tzn. kým ÚDZS podnet nevyšetrí, pokutu nedostanete. Lekár je pritom povinný ÚDZS dokázať, že pacient (resp. zákonný zástupca = rodič) bol poučený v súlade s menovanými zákonmi. To znamená, že musí mať váš podpis, že ste o tom a tom boli poučení. Ak nijaký taký podpis od vás lekár nemá, je v peknej kaši a vy ste nespáchali žiaden priestupok, a teda ani pokutu dostať nemôžete.
Týmto ťahom sa dá pekne natiahnuť čas a možno vďaka tomu nejeden priestupok prepadne, lebo premlčacia lehota 2 roky vyprší skôr, než stihne nadobudnúť platnosť rozhodnutie o pokute. Zároveň to bude mať dobrý výchovný efekt na tých lekárov, ktorí stále úplne ignorujú zákon, čo tu platí už pomaly 7 rokov. Čo sa týka podpisu, že ste boli poučení, odporúčam podpisovať výlučne také papiere, kde je presne vymenované, o čom všetkom Vás lekár poučil, nie nejaké paušálne "Bol som poučený o očkovaní proti tomu a tomu" a pod. Podpisom pod podrobne vymenovaným obsahom poučenia ste totiž chránení v prípade, že Vás lekár nepoučí o všetkom napr. nie o rizikách očkovania. To mu potom môžete vytknúť v podnete na ÚDZS. Odporúčam Vám preštudovať si pred dostavením sa na očkovanie príbalový leták príslušnej vakcíny (viď očkovací kalendár) a v prípade, že lekár nevymenuje všetky možné nežiaduce účinky aspoň v rozsahu uvedenom v príbalovom letáku, odmietnuť podpísať doklad o poučení.
Hlásenie nežiaducich účinkov očkovania
Ďalším dôležitým poznatkom je, že keď lekár odmieta hlásiť nežiaduci účinok očkovania (ktorý môže byť kontraindikáciou ďalšieho očkovania), môžete tento nežiaduci účinok hlásiť nielen na Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), ktorý sa zvyčajne zdráha zaznamenať vašu skúsenosť s očkovaním ako nežiaduci účinok očkovania a zvaľuje to na všeličo iné (viď tu a tu), ale aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ). Vám príslušný RÚVZ si podľa okresu, v ktorom sídli váš detský lekár, nájdete tu. Keď nahlásite nežiaduci účinok (napr. 5 hodín trvajúci neutíšiteľný plač po hexavakcíne) na RÚVZ, ste tým krytí pre prípad, že by lekár odmietol nežiaduci účinok nielen hlásiť RÚVZ a ŠÚKL, ale aj vôbec zapísať do zdravotného záznamu, a následne vám nútil ďalšiu dávku očkovania (napr. hexavakcíny). A to sa, žiaľ, deje na Slovensku až priveľmi často - je to skôr pravidlo než výnimka.
S tým súvisí aj dôrazná výstraha pred očkovaním dvomi vakcínami v jeden deň. V takom prípade totiž výrobca jednej vakcíny bude zvaľovať vinu na výrobcu druhej vakcíny a opačne. Preto si aj medzi očkovaním hexavakcínou a očkovaním proti pneumokokom (ktoré je zvyčajne vykonávané počas jednej návštevy detského lekára) treba dopriať najmenej dva týždne času, ideálne aspoň mesiac - ak teda vôbec ste ochotní podstúpiť riziká očkovania týmito vakcínami. Niekoľko-týždňovým časovým rozostupom predídete alibizmu výrobcov vakcín.
Právnici za dobrovoľnosť očkovania?
Pozoruhodné bolo vyjadrenie pani právničky, že by bola veľmi rada, keby bolo očkovanie dobrovoľné, lebo by sa tým zbavila množstva nepríjemnej práce. Ukazovala nám peknú kôpku šanónov so spismi o odmietačoch povinného očkovania, ktoré má v skrini. Na záver sme si svorne ponadávali na žalostné pomery v slovenskom zdravotníctve, kedy napr. lekár na pacienta ani nepozrie, len ťuká do počítača a vytlačí recept - bez hlbšej snahy vypočuť si, čo pacienta trápi, a pochopiť jeho situáciu.
Len ľutujem, že som pani právničke neponúkol na podpis Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní. Snáď nabudúce nezabudnem, ak si ma teda ešte niekto zavolá, aby som s ním šiel na RÚVZ Bratislava. To by bolo ozaj veselé, keby táto sympatická mladá pani právnička našu petíciu podpísala. :-)
Napísanie tohto komentára trvalo autorovi približne 2 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:20.10.2011
Publikácia / Publication:Plus jeden deň
Strana / Page:10
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Ocenená vakcína

(chyb)

Ocenená vakcína
Odborná komisia prestížneho ocenenia za inovácie v oblasti medicíny a ľudského zdravia Prix Galien USA 2011 vyhlásila v kategórii za najlepší liek a prínos vo verejnom zdravotníctve za víťaza pneumokokovú vakcínu Prevenar 13. Pomáha chrániť dojčatá a malé deti pred 13 kmeňmi pneumokokových baktérií. Predstavuje jeden z najkomplexnejších biologických prípravkov, aké boli doposiaľ vyvinuté. Toto ocenenie je vnímané ako ekvivalent Nobelovej ceny. Vakcína je dostupná vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku si za ňu priplatíte. Za očkovanie ňou rodičia doplácajú 12,75 eura za jednu očkovaciu dávku.
Foto popis|

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:14.10.2011
Publikácia / Publication:SITA
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

CHRÍPKA: Tento týždeň 43 842 prípadov akútnych respiračných ochorení

rx;bl

BRATISLAVA 14. októbra (SITA) - V 41. kalendárnom týždni bolo na Slovensku hlásených 43 842 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 468,9 prípadov na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do päť rokov, až 4 185,4 prípadov na stotisíc osôb. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 073 osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie, v 581 prípadoch, patrili sinusitídy. Ostatné komplikácie predstavovali otitídy v 269 prípadoch a pneumónie v 223 prípadoch. Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 52 % praktických lekárov pre dospelých, najviac v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. V 41. kalendárnom týždni bolo prerušené vyučovanie v jednej materskej škole v Prešovskom kraji. Agentúru SITA o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva.
Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, v 41. kalendárnom týždni bolo hlásených 4 566 ochorení chrípky a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 153 chorých na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola u detí do päť rokov.
V 41. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených trinásť nasopharyngeálnych výterov a 31 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade. Od začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012 bolo vo virologických laboratóriách vyšetrených 69 vzoriek biologického materiálu, z ktorých nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade, dodáva tlačová správa.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:14.10.2011
Publikácia / Publication:webnoviny.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Akútne respiračné problémy malo v týždni vyše 43-tisíc ľudí

SITA
http://www.webnoviny.sk/zdravie/akutne-respiracne-problemy-malo-v-t/417276-clanok.html

BRATISLAVA 14. októbra (WEBNOVINY) - V 41. kalendárnom týždni bolo na Slovensku hlásených 43 842 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 468,9 prípadov na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u viac ako tisíc osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie, v 581 prípadoch, patrili sinusitídy. Ostatné komplikácie predstavovali otitídy v 269 prípadoch a pneumónie v 223 prípadoch. Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 52 % praktických lekárov pre dospelých, najviac v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. V 41. kalendárnom týždni bolo prerušené vyučovanie v jednej materskej škole v Prešovskom kraji. Agentúru SITA o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva.Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, v 41. kalendárnom týždni bolo hlásených 4 566 ochorení chrípky a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 153 chorých na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola u detí do päť rokov. V 41. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených trinásť nasopharyngeálnych výterov a 31 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade. Od začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012 bolo vo virologických laboratóriách vyšetrených 69 vzoriek biologického materiálu, z ktorých nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade, dodáva tlačová správa.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:14.10.2011
Publikácia / Publication:24hod.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Akútne respiračné problémy malo v týždni vyše 43-tisíc ľudí


http://www.24hod.sk/akutne-respiracne-problemy-malo-v-tyzdni-vyse-43-tisic-ludi-cl175969.html

V 41. kalendárnom týždni bolo na Slovensku hlásených 43 842 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 468,9 prípadov na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej ...
BRATISLAVA 14. októbra (WEBNOVINY) - V 41. kalendárnom týždni bolo na Slovensku hlásených 43 842 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 468,9 prípadov na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u viac ako tisíc osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie, v 581 prípadoch, patrili sinusitídy. Ostatné komplikácie predstavovali otitídy v 269 prípadoch a pneumónie v 223 prípadoch. Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 52 % praktických lekárov pre dospelých, najviac v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. V 41. kalendárnom týždni bolo prerušené vyučovanie v jednej materskej škole v Prešovskom kraji. Agentúru SITA o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva.
Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, v 41. kalendárnom týždni bolo hlásených 4 566 ochorení chrípky a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 153 chorých na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola u detí do päť rokov.
V 41. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených trinásť nasopharyngeálnych výterov a 31 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012 bolo vo virologických laboratóriách vyšetrených 69 vzoriek biologického materiálu, z ktorých nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade, dodáva tlačová správa.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:14.10.2011
Publikácia / Publication:Zdravie.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Akútne respiračné problémy malo v týždni vyše 43-tisíc ľudí


http://www.zdravie.sk/sz/content/683-46907/akutne-respiracne-problemy-malo-v-tyzdni-vyse-43-tisic-ludi.html

BRATISLAVA 14. októbra (ZDRAVIE.sk cez WEBNOVINY) – V 41. kalendárnom týždni bolo na Slovensku hlásených 43 842 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1 468,9 prípadov na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine detí do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u viac ako tisíc osôb, čo predstavuje 2,4 % zo všetkých ARO.
Medzi najčastejšie komplikácie, v 581 prípadoch, patrili sinusitídy. Ostatné komplikácie predstavovali otitídy v 269 prípadoch a pneumónie v 223 prípadoch. Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 52 % praktických lekárov pre dospelých, najviac v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji. V 41. kalendárnom týždni bolo prerušené vyučovanie v jednej materskej škole v Prešovskom kraji. Agentúru SITA o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva.
Ako sa ďalej uvádza v tlačovej správe, v 41. kalendárnom týždni bolo hlásených 4 566 ochorení chrípky a chrípke podobné ochorenia (CHPO), čo predstavuje 153 chorých na stotisíc osôb. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola u detí do päť rokov.
V 41. kalendárnom týždni bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva vyšetrených trinásť nasopharyngeálnych výterov a 31 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade.
Od začiatku chrípkovej sezóny 2011/2012 bolo vo virologických laboratóriách vyšetrených 69 vzoriek biologického materiálu, z ktorých nebol laboratórne potvrdený vírus chrípky ani v jednom prípade, dodáva tlačová správa.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:18.10.2011
Publikácia / Publication:ekonomika.sme.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Brusel: Zaostávame za konkurenciu v oblasti výskumu a vývoja

Copyright © TASR 2011
http://s.sme.sk/r-rss/6102682/ekonomika.sme.sk/brusel-zaostavame-za-konkurenciu-v-oblasti-vyskumu-a-vyvoja.html

BRUSEL. Investície najvýznamnejších spoločností z Európskej únie do výskumu a vývoja zaznamenali v roku 2010 výrazné oživenie, uviedla dnes komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová, avšak dodala, že Európa v tomto smere zaostáva za svojimi najvážnejšími konkurentmi.
Z Tabuľky výsledkov investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ, ktorú Európska komisia uverejnila v tomto roku, vyplýva, že investície najvýznamnejších spoločností z EÚ do výskumu a vývoja zaznamenali v roku 2010 výrazné oživenie, keď po roku 2009, v ktorom došlo k poklesu o 2,6 percenta, zaznamenali nárast o 6,1 percenta.
Podľa dnes predstavenej správy Európskej komisie však údaje vzťahujúce sa na 1400 najvýznamnejších spoločností z celého sveta ukazujú, že spoločnosti z EÚ ako celok zaostávajú za ich najväčšími konkurentmi z USA a niektorých štátov Ázie v raste investícií do výskumu a vývoja.
"Vzostup investícií spoločností z EÚ do výskumu a vývoja predstavuje priaznivý signál, keďže sa snažíme posilniť rast a zamestnanosť v Európe prostredníctvom inovácií. Skutočnosť, že zaostávame za niektorými svetovými konkurentmi, však ukazuje, že musíme zlepšiť podmienky podnikania v súlade s našimi cieľmi stanovenými v hlavnom projekte Inovácia v únii," povedala dnes komisárka Geoghegan-Quinnová.
Podľa nej je potrebné, aby Európania rýchlo prijali a začali vykonávať pripravované návrhy Európskej komisie vzťahujúce sa na jednotné patenty, normy, verejné obstarávanie a rizikový kapitál.
V roku 2010 bol v svete zaznamenaný všeobecný priaznivý trend, keďže došlo k zvýšeniu globálnych investícií do výskumu a vývoja o 4 percentá, čo v porovnaní s rokom 2009, keď došlo k poklesu o 1,9 percenta, predstavuje značný vzostup. Medzi 50 najvýznamnejšími subjektmi z celého sveta, pokiaľ ide o celkové investície do výskumu a vývoja, sa nachádza 15 spoločností z EÚ, 18 firiem zo Spojených štátov a 13 firiem z Japonska. Na najvyšších priečkach sa nachádzajú dve farmaceutické spoločnosti: Roche zo Švajčiarska (investície vo výške 7,2 miliárd eur), za ktorou nasleduje Pfizer z USA (7 miliárd eur).
Firma Volkswagen (6,3 miliárd eur), ktorá sa nachádza na šiestom mieste, je najväčším investorom do výskumu a vývoja z EÚ. Za ňou nasleduje Nokia (11. miesto, 4,9 miliárd eur), Daimler (13. miesto, 4,8 miliárd eu) a Sanofi-Aventis (14. miesto, 4,4 miliárd eur). Spoločnosti zo Spojených štátov zaznamenali za rok 2010 lepšie výsledky ako spoločnosti z EÚ, keď sa ich investície do výskumu a vývoja zvýšili o 10 percent (v roku 2009 zaznamenali pokles o 5,1 percenta). Spoločnosti z niektorých ázijských krajín naďalej vykazujú veľmi vysoký rast miery investícií do výskumu a vývoja (29,5 percenta v prípade čínskych spoločností a 20,5 percenta v prípade juhokórejských firiem).
Spolu 1400 spoločností zahrnutých v tabuľke výsledkov zamestnávalo v roku 2010 viac ako 40 miliónov ľudí, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje zvýšenie o 3 percentá. Analýza trendov za posledných osem rokov ukazuje, že rast zamestnanosti v sektoroch so silným výskumom a vývojom je vo všeobecnosti vyšší ako v ostatných sektoroch a že hospodársky pokles má na tento rast menší vplyv.
Viac ako dve tretiny investícií do výskumu a vývoja, pokiaľ ide o spoločnosti zahrnuté v tabuľke výsledkov, ktoré pochádzajú z EÚ, pochádza od spoločností, ktoré sa nachádzajú v troch najväčších členských štátoch v Nemecku, Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku.
Rýchlo rastúce spoločnosti ako Tom-Tom (Holandsko) v sektore elektronických zariadení, Autonomy (Spojené kráľovstvo) a Gameloft (Francúzsko) v sektore softvéru a Morphosys (Nemecko) v sektore biotechnológií sa vyzdvihujú ako príklad úspešných spoločností, ktoré za rok 2010 vykázali veľmi dobré výsledky.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:14.10.2011
Publikácia / Publication:TVNoviny.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Výskyt respiračných ochorení a chrípky sa mierne pribrzdil

TASR
http://tvnoviny.sk//sekcia/spravy/regiony/vyskyt-respiracnych-ochoreni-a-chripky-sa-mierne-pribrzdil.html

Kým uplynulý týždeň ukázala analýza hlásení detských aj praktických lekárov v Banskobystrickom kraji vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a približne rovnaký výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO), v 41. kalendárnom týždni je trend mierne opačný.
Výskyt ARO je nižší o 8,5 percenta a výskyt CHPO sa v medzitýždňovom porovnaní zvýšil len o necelé jedno percento. Informovala hovorkyňa banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Mária Tolnayová.
V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je výskyt týchto typov ochorení v populácii obyvateľstva Banskobystrického kraja nižší v rozmedzí od 33 do 38 percent. Lekári v tomto regióne opäť neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI).
V porovnaní so 40. kalendárnym týždňom (2,5 percenta) sa však mierne zvýšil počet komplikácií z ARO - na 3,6 percenta. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín - 107 prípadov, zápalmi stredného ucha (38) a v 58 prípadoch zápalmi pľúc.
Najviac komplikácií, až takmer 10 percent, sa vyskytlo vo vekovej skupine 15 až 19-ročných adolescentov, 4,3 percentá komplikácií evidujú epidemiológovia medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom. Ostatné vekové skupiny sú na tom približne rovnako.
V 41. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 61 percent lekárov pre deti a dorast a 54 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých evidoval banskobystrický RÚVZ, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý kraj, 5601 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 1532 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Hovorkyňa pokračovala, že CHPO sa vyskytli v 722 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 197 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.
Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese Lučenec, kde evidujú lekári hlásiaci tieto ochorenia takmer 947 prípadov, nasleduje Rimavská Sobota (456) a Banská Bystrica (639 prípadov).
Len o niečo nižšia je chorobnosť na ARO v okresoch Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Čo sa týka CHPO, najvyšší počet pacientov je v okrese Veľký Krtíš, Lučenec a Revúca.
Z hľadiska veku ochorenia ARO aj CHPO najviac postihujú vekovú skupinu seniorov. Nižšia, ale rovnaká chorobnosť je v skupine 0 až päťročných - 3855 na 100 000 detí tejto vekovej skupiny, a šesť až 14-ročných detí.
Naopak, najnižšia chorobnosť na tieto typy ochorení je medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom a vekovou skupinou 15 až 19-ročných detí.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:15.10.2011
Publikácia / Publication:Korzar.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Očkovanie proti chrípke ľudí príliš neláka

Michaela Hajduková
http://s.sme.sk/r-rss/6097793/korzar.sme.sk/ockovanie-proti-chripke-ludi-prilis-nelaka.html

Je tu október a s chladnejším počasím prišla aj sezóna chrípky. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) radí občanom okrem bežnej prevencie dať sa zaočkovať. Avšak nie každý aj s očkovaním súhlasí. Kým u detí podchytí túto formu prevencie detský lekár, dospelí majú na výber.
Podľa Oľgy Minárikovej, vedúcej epidemiologického oddelenia RÚVZ v Košiciach, sú mesiace október a november najvhodnejšie na očkovanie proti chrípke. Na vytvorenie ochrannej hladiny protilátok je potrebných 10 až 14 dní. Očkovanie proti chrípke je vo všeobecnosti nepovinné.
Povinné je u osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu a to sú osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb," hovorí O. Mináriková. „Medzi indikované skupiny obyvateľov, ktoré majú byť očkované proti chrípke patria: osoby dispenzarizované so závažným chronickým ochorením; deti od 6 mesiacov veku do 12 rokov; dospelí vo veku nad 59 rokov a starší. Ďalšie odporúčané skupiny sú zdravotnícki pracovníci; osoby v úzkom kontakte s imunokompromitovanými pacientmi (rodinní príslušníci, ošetrovatelia); vybrané profesie: pracovníci pôšt, bánk, dopravy, obchodov, vojaci, športovci a tehotné ženy." Vakcína stojí okolo 5 eur. Očkovanie v tomto roku plne hradia súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa ho prepláca vybraným rizikovým skupinám.
Podľa O. Minárikovej si mnoho ľudí mýli chrípku so silným prechladnutím, avšak chrípka je zvyčajne vážnejšie ochorenie. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka. „Okrem vírusu chrípky môžu podobné ochorenia dýchacích ciest zapríčiniť aj iné patogény Rhinovírusy, RS vírusy, adenovírusy, vírusy parachrípky. Tieto patogény zapríčinia ochorenia, ktoré sú nesprávne považované za chrípku, keďže sú sprevádzané podobnými príznakmi."
Mnohí však očkovaniu neveria. Aké sú teda jeho výhody? „Očkovanie proti chrípke je najúčinnejšia špecifická prevencia, očkovaním sa vytvárajú ochranné protilátky, ktoré zabraňujú vzniku ochorenia, zmierňujú jeho priebeh a minimalizujú vznik rizikových komplikácií. Pre väčšinu ľudí je vírus chrípky iba nepríjemná skúsenosť, ale v niektorých prípadoch môže mať vážny priebeh. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici a u vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života," dodáva O. Mináriková.
Očkovanie je u niektorých bežnou formou prevencie, u iných nie. Opýtali sme sa v zdravotných poisťovniach, koľko poistencov sa nechalo očkovať. „V minulom roku sa dalo zaočkovať proti chrípke 128 771 z celkového počtu 3,5 milióna poistencov," povedala nám Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Čo sa týka poistencov Unionu, v roku 2010 sa proti chrípke dalo zaočkovať vyše 17 500 poistencov z celkového počtu vyše 360-tisíc poistencov. „Od januára do augusta tohto roku sa proti chrípke dalo zaočkovať 1 105 poistencov, vzhľadom na fakt, že prevažná väčšina poistencov sa očkuje proti chrípke v mesiacoch september až december, predpokladáme, že počet poistencov do konca roka výrazne stúpne," hovorí Judita Smatanová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Unionu.
V poisťovni Dôvera preplatili v predchádzajúcom chrípkovom období 105 908 vakcín, z celkového počtu asi 1,4 milióna poistencov.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:16.10.2011
Publikácia / Publication:Rodinka.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Úrad verejného zdravotníctva o chrípke (Rodinka.sk)

Táňa Malá
http://www.rodinka.sk/index.php?id=593463

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky venoval svoju poslednu tlačovú besedu problematike chrípky, ktorá patrí medzi najrozšírenejšie infekčné ochorenia.
Chrípku čakajte v decembri
Ročne je na Slovensku hlásených približne 1-2 milióny ochorení na akútne respiračné ochorenia. Nárast ochorení sa očakáva v decembri, prerušený býva vianočnými prázdninami. Počet ochorení vrcholí koncom januára a začiatkom februára kulminuje v epidémiu. Samotné ochorenie predstavuje nielen zdravotný, ale aj závažný ekonomický a spoločenský problém. Nie je na mieste zľahčovanie chrípky.
Úrad verejného zdravotníctva hlása očkovanie
Ako najúčinnejší a najefektívnejší spôsob, ako zredukovať počet hospitalizovaných osôb a úmrtí, odporučil očkovanie proti chrípke. Najvhodnejším časom na očkovanie je začiatok jesene (september až november). Očkovanie nie je povinné. Zaočkovanosť populácie sa v uplynulej chrípkovej sezóne znížila a klesla pod 10 %. WHO odporúča celkovú zaočkovanosť vyššiu ako 30 %, Slovensko zatiaľ nedosahuje úroveň zaočkovanosti v porovnaní s krajinami ako USA, Kanada a Japonsko. Počas pandemickej chrípky sa aktivovali prakticky po celom svete viaceré skupiny odporcov vakcinácie.
Kto je rizikový
Medzi rizikové skupiny patia najmä osoby vyššieho veku, ľudia s chorobami imunitného systému, chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc a metabolickými chorobami. Chrípka sa nevyhýba ani deťom, mladým ľuďom či tehotným ženám. Minulý rok zo 17 prípadov ťažkých akútnych respiračných ochorení u tehotných 6 skončilo smrťou (u všetkých sa potvrdil pandemický vírus). Rizikovou skupinou sú aj diabetici, onkologickí pacienti, obézne osoby, ľudia umiestnení v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a ústavoch sociálnej starostlivosti, zdravotnícky personál, ale aj cestujúci do cudziny či športovci pripravujúci sa na vrcholové podujatia. Vakcíny na Slovensku plne hradia pre svojich poistencov poisťovne Union a Dôvera. Všeobecná zdravotná poisťovňa hradí vakcíny podľ indikačných obmedzení – deťom od 3. do 12. roku, osobám nad 59 rokov a pacientom bez ohľadu na vek so závažnými chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovo-cievneho systému, metabolickými, renálnymi (obličkovými) a imunitnými poruchami. Na Slovensku za posledný rok nebola zaznamenaná žiadna závažná nežiadúca reakcia po očkovaní proti chrípke.
o autorovi

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:17.10.2011
Publikácia / Publication:Hospodárske noviny
Strana / Page:25
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Prevenciu nepodceňujte najmä u zubára

Zuzana Kullová

Bratislava – Máte už v tomto roku za sebou zdravotnú preventívnu prehliadku? Každoročne pribúda niekoľko desiatok tisíc nových pacientov s problémami srdca, ciev, vysokého krvného tlaku, vysokej hladiny cholesterolu, a mnohými onkologickými problémami, ktorým možno predísť včasným diagnostikovaním.
Poznajte svoje nároky
Preventívne prehliadky u všeobecného lekára, zubára, gynekológa či urológa sú bezplatné a mnohokrát vám dokážu zachrániť aj život. Aby ste neplatili u lekára, Martin Rakús, senior consultant spoločnosti Partners Group SK, odporúča nezabúdať na termíny prehliadok, na ktoré máte nárok zo zákona. „U všeobecného lekára máte ako dospelý právo na jednu preventívnu prehliadku raz za dva roky, ak ste darcom krvi, tak raz za rok. Na preventívku u zubára majú nárok deti a dorast do 18 rokov raz za šesť mesiacov, vy ako dospelý raz v kalendárnom roku. U gynekológa majú ženy nárok na jednu preventívnu prehliadku raz ročne od veku 18 rokov alebo od prvého tehotenstva.
U urológa majú muži po 50ke nárok na jednu preventívnu prehliadku raz za tri roky.“
Navštívte včas lekára
Odkladanie preventívky na poslednú chvíľu neodporúčajú ani samotní lekári, pretože sa môže stať, že nestihnú všetkých pacientov objednať.
„Absolvovanie preventívnej prehliadky v predchádzajúcom roku, ak si pacient nechce platiť zdravotnú starostlivosť sám, sa vzťahuje len na ošetrenie zubného kazu.
Pokiaľ ju poistenec u stomatológa neabsolvuje, v nasledujúcom roku si ošetrenie zubného kazu platí sám,“ spresňuje Petra Balážová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa vám preplatí len akútne ošetrenie, čiže bolestivé stavy.
Skutočnosť, že evidentne vyššia návštevnosť zubárov je v posledných mesiacoch roka, potvrdzuje aj Zuzana Horníková, hovorkyňa Dôvery zdravotnej poisťovne. Ako spresňuje Ladislav Pásztor, prezident Asociácie súkromných lekárov, ostatné preventívky nie sú povinné a ak na ne nepôjdete, žiadne sankcie vás nečakajú. Problémom je, že ich absolvujeme len v obmedzenej miere. „Jeden môj kolega gynekológ poslal 800 pozvánok na preventívne vyšetrenie a prišlo deväť žien. Preto sme pozývanie až na výnimky prerušili.“
Za nadštandard sa platí
Ak všeobecný lekár pre deti a dorast zistí pri preventívnej prehliadke u vás nejaký zdravotný problém, odošle vás na vyšetrenie k špecialistovi, ktoré je takisto ako preventívne prehliadky hradené z verejného zdravotného poistenia. Termín prehliadky je podľa Petry Balážovej vhodné vopred si dohodnúť so svojím lekárom, ktorý vás poučí aj o tom, ako sa máte na prehliadku pripraviť. „Na prehliadku treba prísť nalačno, s preukazom poistenca.
Po absolvovaní prehliadky sa v dohodnutom termíne informujte o presných výsledkoch laboratórnych vyšetrení. Preventívne prehliadky totiž splnia svoj účel len vtedy, keď dodržíte následné rady a odporúčania svojho lekára.“ Ak chcete absolvovať nadštandardnú preventívnu prehliadku, musíte si za ňu priplatiť.
Poplatky za termín
Veľa pacientov chodí na preventívku k súkromným lekárom, od čoho si podľa Martina Rakúsa sľubujú väčší komfort, minimálne čakanie alebo lepší prístup personálu.
„Najčastejší poplatok u súkromného lekára je poplatok za evidenciu pacienta, zväčša sa platí ročne, prípadne za vstup, kde sa tieto poplatky môžu vyšplhať od pár eur až na stovky eur.“ Ak nie ste spokojný s vykonaním preventívnej prehliadky, môžete sa obrátiť s podnetom na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Upozornenia aj cez SMS
Poisťovne vás zvyknú upozorňovať esemeskou alebo mailom na nutnosť objednať sa na preventívnu prehliadku. Pre istotu si však svoje termíny strážte aj sami. Preventívne prehliadky vám podľa slov Martina Rakúsa nielen zachraňujú život, ale aj šetria peniaze. „Vedia včas odhaliť ochorenia, ktoré sú rýchlo a lacno vyliečené, ale v prípade niektorých ochorení, ak ich zistíte neskoro, liečba sa môže vyšplhať až na desaťtisíce eur.“
Voľno s náhradou mzdy
Ak chcete ísť na preventívnu prehliadku k lekárovi, nemusíte si na to brať dovolenku. Váš zamestnávateľ je povinný poskytnúť vám podľa Zákonníka práce pracovné voľno s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení, a to na nevyhnutne potrebný čas. Najviac však na sedem dní v kalendárnom roku. Platí to však v prípade, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
- Ako často chodiť na preventívne prehliadky - Detský lekár - 9 x do jedného roka (najmenej tri do troch mesiacov veku)
- raz – dieťa vo veku 18 mesiacov - 1 x za dva roky – dieťa od 3 do 18 rokov
- Všeobecný lekár - 1 x za dva roky – poistenci vo veku od 15 rokov - 1 x ročne – evidovaní darcovia krvi
- Gynekológ - 1 x ročne – ženy nad 20 rokov (od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva)
- 1 x mesačne – v tehotenstve (pri rizikovom alebo patologickom priebehu tehotenstva – podľa potreby)
- 1 x za dva roky – nárok na ultrasonografické vyšetrenie prsníkov - 1 x za dva roky – od 40 rokov veku nárok na mamografické vyšetrenie
- Urológ - 1 x za tri roky – muži od 50 rokov (novinka v programe prevencie hradenej z verejného zdravotného poistenia).
- Gastroenterológ - 1 x za desať rokov – prehliadka konečníka a hrubého čreva (dospelý nad 50 rokov)
- 1 x za päť rokov (poistenci so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu – rodinná anamnéza)
- Stomatológ (zubár)
- 1 x polročne – do 18 rokov veku - 1 x ročne – nad 18 rokov veku (ak má poistenec absolvované preventívne prehliadky, odstránenie zubného kazu hradí poisťovňa)
- 2 x v tehotenstve – raz na začiatku a raz pred koncom tehotenstva
- Kalendár očkovania Povinné očkovanie pre deti:
- 4. deň života: tuberkulóza - 3. – 4. mesiac: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, žltačka typu B, hemofilová infekcia, pneumokok – I. dávka (základné očkovanie)
- 5. – 6. mesiac: opakuje sa znova – II. dávka (základné očkovanie)
- 11. – 12. mesiac: opakuje sa znova – III. dávka (základné očkovanie)
- 15. mesiac: osýpky, mumps, rubeola – základné očkovanie - 6. rok života: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna –
preočkovanie - 11. rok života: osýpky, mumps, rubeola – preočkovanie - 13. rok života: záškrt, tetanus, detská obrna, čierny kašeľ –
preočkovanie Očkovanie dospelých:
- prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov - možné očkovanie proti chrípke a pneumokokovým invazívnym infekciám najmä seniorov, t. j. 59-ročných a starších.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:17.10.2011
Publikácia / Publication:PRAVDA
Strana / Page:22
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Chrípku treba vyležať. Nie sme nenahraditeľní


Chrípku mnoho ľudí stále podceňuje. Kto ju však prekonal vie, že rekonvalescencia po nej trvá aj niekoľko týždňov, niekedy pocit únavy a vyčerpania trvá 2 až 3 mesiace. Život ohrozujúce je, keď vírus chrípky zasiahne pľúca a spôsobí zápal pľúc. Najčastejšími komplikáciami chrípky sú zápal priedušiek, zápal pľúc, zhoršenie existujúcich chronických ochorení, zápaly stredného ucha u detí, zápaly prínosových dutín, vzácne zápaly svalov vrátane srdcového a zápaly nervov a mozgu. „Kto chrípku nepovažuje za nebezpečnú, ten o nej veľa nevie,“ hovorí predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti docentka Zuzana Krištúfková.
* Ako sa môžeme infikovať?
Vírus chrípky sa prenáša z človeka na človeka priamo kvapkami hlienu dýchacích ciest, ktoré sú nosičom vírusu. Nepriamo sa vírus šíri predmetmi znečistenými hlienom z dýchacích ciest, napr. podávaním rúk, pri ošetrovaní, predmetmi bežného používania. Vírus sa vylučuje pri kýchaní a kašľaní, najintenzívnejšie na začiatku ochorenia. Čím je horúčka vyššia a priebeh ochorenia ťažší, tým viac vírusov chorý vylučuje.
* Kto by sa mal dať zaočkovať?
Očkovanie proti chrípke nie je povinné a každý môže zvážiť sám, či sa dá zaočkovať a zníži tak riziko úmrtia na chrípku a na jej komplikácie.
* Akou očkovacou látkou sa očkuje?
Ktoroukoľvek očkovacou látkou proti chrípke, ktorá je na Slovensku dostupná v lekárňach. Všetky očkovacie látky obsahujú časti troch typov vírusov. Jeden typ je tzv. pandemický vírus A H1N1, ktorý stále koluje v populácii a spôsobuje ochorenia. Ďalší je typu A H3N2 a tretí je typu B. Všetky tri typy sa potvrdzujú u chorých, pandemický vírus však najčastejšie.
* Môžu sa po očkovaní dostaviť nežiaduce účinky?
Áno, najčastejšie je to bolestivosť v mieste vpichu, svrbenie, pálenie. Môže sa objaviť aj teplota, ktorá trvá jeden až dva dni. Dva až tri dni po očkovaní sa treba vyvarovať nadmernej fyzickej záťaže. Žiaden lekár netvrdí, že očkovanie nemá žiadne nežiaduce účinky. Prekonanie ochorenia však môže mať neporovnateľne vyššie riziko komplikácií a poškodenia zdravia ako očkovanie.
* Niektorí ľudia, aj keď sa dajú zaočkovať, ochorejú. Sú prejavy chrípky potom miernejšie?
Najčastejšie neochorejú na chrípku, ale na ochorenie spôsobené inými vírusmi, aj keď môžu mať príznaky podobné chrípke. Očkovanie chráni len proti vírusom chrípky. Ak očkovaný naozaj ochorie na chrípku, to sa výnimočne tiež môže stať, príznaky sú mierne. Očkovaním zabraňujeme predovšetkým úmrtiu na chrípku a na jej komplikácie.
* K očkovaniu však panuje nedôvera...
V čase pandémie sa výrazne aktivizovali odporcovia očkovania a ponúkali tvrdenia, ktoré sa neskôr preukázali ako nepravdivé a neopodstatnené. Písalo sa, že pandemická vakcína bola šitá horúcou ihlou, že bola vyvinutá za šesť mesiacov. Vývoj vakcíny však trvá 10 až 15 rokov. Jej výroba, nie vývoj, trvá šesť mesiacov každý rok. U nás dostupná pandemická vakcína vychádzala z vakcíny, ktorá už boli vyvinutá a používala sa na očkovanie každý rok pred chrípkovou sezónou. Keďže k malým zmenám vírusu chrípky dochádza každý rok, vyrába sa pred každou chrípkovou sezónou očkovacia látka s obsahom aktuálnych, každý rok iných vírusov. Ostatné zložky vakcíny zostávajú nezmenené. Časti vírusov, ktoré vyvolajú tvorbu protilátok, sa nazývajú antigény. Na získanie účinného, čiže dostatočného množstva antigénov sa musia najprv pomnožiť vírusy, proti ktorým má očkovacia látka účinkovať. Vírusy sa potom usmrtia a rozbijú, preto očkovacia látka nemôže vyvolať ochorenie. Očkovacia látka určená na túto sezónu obsahuje tzv. pandemický vírus AH1N1, okrem neho aj vírus AH3N2 a vírus B.
* Ako je to s úmrtiami po očkovaní?
Počas pandémie sa objavili zavádzajúce správy, že vo Švédsku zomrelo 5 ľudí po očkovaní na chrípku. Ako sanásledným vyšetrovaním zistilo, tieto osoby boli očkované preto, že trpeli na veľmi vážne ochorenia a týmto ochoreniam aj podľahli. Štyria z nich boli vo veku nad 80 rokov. Očkovanie už nezabránilo zhoršeniu ich základného ochorenia, ale ani im neublížilo. Horšie to bolo s úmrtiami na pandemickú chrípku. Od potvrdenia pandemického vírusu chrípky na Slovensku v roku 2009 dodnes zomrelo 72 osôb priamo na chrípku, teda podarilo sa u nich laboratórne potvrdiť pandemický vírus chrípky A(H1N1). Z nich bolo 6 tehotných žien. Skutočný počet obetí je vyšší, pretože potvrdiť vírus u chorého sa vždy nepodarí. A štatistiky neudávajú, koľko ľudí zomrie na komplikácie chrípky, pretože chrípka zhorší základné chronické ochorenie, na ktoré chorý zomiera a ktoré sa vykazuje aj ako príčina smrti. Je dokázané, že v čase chrípkovej epidémie sa zvyšuje celková úmrtnosť.
* Odporcovia očkovania proti chrípke tvrdia, že nie je potrebné očkovať, pretože väčšina takzvaných chrípkou spôsobených úmrtí sú v skutočnosti úmrtia na bakteriálny zápal pľúc, teda možnú komplikáciu chrípky pri príliš slabom imunitnom systéme.
To je sčasti pravda. Keby však títo ľudia nedostali chrípku, nezomreli by ani na bakteriálny zápal pľúc. Jedným z dôvodov očkovania proti chrípke je totiž zabrániť jej komplikáciám a úmrtiu. Chrípka totiž oslabí organizmus, ktorý sa potom ľahko infikuje baktériami s následným zápalom pľúc. Súčasne s očkovaním proti chrípke sa preto odporúča najmä v rizikových skupinách obyvateľstva a u osôb starších ako 59 rokov aj očkovanie proti infekciám vyvolaným pneumokokom. Tieto baktérie sú najčastejším vyvolávateľom komplikácií chrípky, ktoré u pacientov s chronickými ochoreniami a u starších ľudí môžu vyvolať vážne komplikácie i smrť. Očkovanie proti chrípke a pneumokokom sa odporúča vykonať v jeden deň súčasne. Obidve vakcíny sú pre indikované osoby plne hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Ochorenia na pandemickú chrípku by sa nemali podceňovať. Pandemická chrípka spôsobuje ťažké až smrteľné prípady aj u mladých ľudí, a to nielen oslabených, ale aj dovtedy zdravých. Vysloviť a zverejniť pochybnosti je veľmi jednoduché a rýchle. Potvrdiť alebo vyvrátiť ich vyžaduje seriózne dlhodobé sledovania. V otázke opatrnosti, sledovania a hlásenia nežiaducich účinkov po očkovaní sa stotožňujeme s mnohými odporcami očkovania, ale na rozdiel od nich uznávame vedecké dôkazy a nespochybňujeme stanoviská renomovaných odborných inštitúcií v EÚ a vo svete. Očkovanie proti chrípke je v odborných kruhoch považované za spoľahlivý, bezpečný a najefektívnejší spôsob prevencie.
* Starší ľudia boli proti pandemickému vírusu, ktorý ešte stále koluje, odolnejší ako mladšie vekové kategórie. Prečo?
Pretože sa zistilo, že až 30 percent starších ľudí má proti pandemickému vírusu protilátky. Pravdepodobne má tento nový vírus nejakú časť z vírusu, ktorý spôsobil pandémiu v roku 1918 a vymizol v 50. rokoch minulého storočia. Preto pandemická chrípka najviac postihovala a aj zabíjala ľudí mladších ako 60 rokov.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
***
Zaočkovanosť proti sezónnej chrípke na Slovensku
Zdroj: ÚVZ SR, Odbor epidemiológie, Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2010-2011, 2011, GRAF: PRAVDA/MCH
Očkovanie proti chrípke u starších osôb vo vybraných krajinách EÚ
Zdroj: Eurosurveillance, Volume 15, Issue 44, 04 November 2010 VENICE II, National Seasonal Influenza Vaccination Survey in Europe, 2009/2010 Influenza season, 2010, GRAF: PRAVDA/MCH
”Súčasné s očkovaním proti chrípke sa odporúča najmä v rizikových skupinách obyvateľstva a u osôb starších ako 59 rokov aj očkovanie proti infekciám vyvolaným pneumokokom.
”Časti vírusov, ktoré vyvolajú tvorbu protilátok, sa nazývajú antigény.
Foto popis| Zuzana Krištúfková
Foto autor| FOTO: SHUTTERSTOCK

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:17.10.2011
Publikácia / Publication:Báječná žena
Strana / Page:54
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Čo sa to deje vo vašom uchu

SYLVIA DERŇÁROVÁ

Čo sa to deje vo vašom uchu?
s terapiou, tinitus v rôznej miere pretrváva ďalej a časom je veľmi ťažké ovplyvniť ho,“ upozorňuje lekárka.
Náš tip
Často je dôvodom pískania či šumenia infekčné ochorenie, napríklad silná viróza, problém s krčnou chrbticou, zúženie ciev, neliečený alebo nesprávne liečený vysoký tlak.
Neodkladajte liečenie
Ušný lekár vás môže poslať aj na ďalšie vyšetrenia, ktoré mu pomôžu odhaliť príčinu šelestu a rozhodnúť sa pre správnu liečbu. Napríklad na röntgen krčnej chrbtice, ultrazvuk veľkých krčných ciev, prípadne na CT spánkových kostí, magnetickú rezonanciu, neurologické a interné vyšetrenie...
„Veľakrát nezistíme priamy dôvod hučania v uchu, len predpokladáme príčiny jeho vzniku. Čím dlhšie tinitus trvá, tým horšie sa bude liečiť. Pri niekoľkoročnom probléme je malá pravdepodobnosť úplného vyliečenia. Liečbou sa dá docieliť aspoň jeho zmiernenie,“ objasňuje Renáta Kučerová.
Hučí, píska, šumí... Ušný šelest vás môže trápiť po silnej viróze, no aj pre krčnú chrbticu. Neodkladajte návštevu lekára.
Narúša vašu pohodu monotónny zvuk, pískanie, šumenie či hučanie vo vašom uchu? Okolie ho však neregistruje, lebo ho počujete iba vy. Ak s návštevou otorinolaryngológa budete otáľať, potrápi vás aj psychická vyčerpanosť, ťažkosti so sústredením či podráždená nálada. Lekár pravdepodobne potvrdí, že máte tinitus, ušný šelest.
„Môže byť jednostranný alebo v oboch ušiach. Niekedy však pacient nevie presne určiť, čo počuje a v ktorom uchu, a sťažuje sa len na hučanie v hlave,“ vysvetľuje Renáta Kučerová, otorinolaryngologička z Centra jednodňovej chirurgie v Bratislave.
Pozor na zápaly uší
Zistiť, čo tinitus vyvoláva, je zložité, preto vás lekár musí podrobne vyšetriť. „Jedným z dôvodov môže byť zápal vnútorného či stredného ucha aj s možným patologickým výtokom z jedného či oboch uší. Vtedy sa zvykne aj výrazne zhoršiť sluch, čo niekedy sprevádza aj tinitus. Ak sa zápal rýchlo a správne lieči, neobjavia sa pozápalové komplikácie, sluch sa vráti „do normálu“ a šelest ustúpi.
Opakované zápaly v ušiach však z dlhodobého hľadiska postupne zhoršujú sluch a môžu byť jednou z príčin vzniku šelestu. Ak sa rýchlo nezačne
Lekárka radí:
* Liečbu je dôležité začať hneď, návštevu lekára preto neodkladajte.
* Ideálna je vazodilatačná liečba na uvoľnenie a roztiahnutie ciev v podobe infúzií alebo tabliet.
* Na zmiernenie šelestu je vhodná kombinovaná terapia, infúzna vazodilatačná liečba, rehabilitácia so zameraním na krčnú chrbticu a laserová terapia na oblasť uší.
* Ak je jednou z príčin vysoký krvný tlak, treba ho začať liečiť, upraviť životosprávu, odbúrať stres, doplniť vitamíny E, K a minerály magnézium a zinok.
* V niektorých prípadoch pomáha aj takzvaný generátor šumu, prístroj, ktorý neustále vytvára šumenie. Vďaka nemu pacient postupne prestane vnímať vlastný ušný šelest.
* Podporné terapie sa môžu rôzne kombinovať.
Foto autor| foto profimedia.sk/CORBIS, archív

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:17.10.2011
Publikácia / Publication:PRIEBOJ
Strana / Page:4
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Chrípky je viac. Epidemiologička odporúča očkovanie

MARIÁN KUCMAN

Ľudia by už v tomto období mali jesť viac surovej zeleniny a ovocia, chodiť na prechádzky a primerane sa obliekať.
BOJNICE. V poslednom období došlo k miernemu nárastu akútnych respiračných ochorení.
Ich výskyt je však porovnateľný s predchádzajúcou chrípkovou sezónou.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach pripomína, že je ideálny čas na očkovanie proti chrípke.
Vedľajšie účinky V chrípkovej sezóne 2010/2011
podstúpilo očkovanie približne len deväť percent ľudí. Oproti predchádzajúcim sezónam, keď počet zaočkovaných neustále stúpal, klesol o takmer tri percentá.
Ľudí odrádzajú vedľajšie účinky, ktoré sa mali v niektorých medializovaných prípadoch objaviť.
„Každé očkovanie má aj vedľajšie účinky. Človek môže napríklad jeden až dva dni pociťovať príznaky ako pri chrípke, teda bolesť hlavy, svalov, zvýšenú teplotu alebo únavu. Tieto príznaky sú však mierne a krátkodobé,“ zdôraznila epidemiologička Klára Minčíková.
Objaviť sa podľa nej môže začervenanie, opuch alebo zatvrdnutie v mieste vpichu.
Niektorí odmietajú očkovanie na základe vlastných skúseností, keď napriek nemu chrípku dostali.
Minčíková hovorí, že títo ľudia už v čase očkovania mohli byť v inkubačnej dobe alebo ochorenie spôsobil iný respiračný vírus. „Len virologickým a sérologickým vyšetrením sa dá potvrdiť, že ide skutočne o chrípku. Inak sú to chrípke podobné ochorenia,“
vysvetlila.
Ohrozené skupiny Očkovanie proti sezónnej chrípke je podľa epidemiologičky stále najlepší a najlacnejší spôsob, ako znižovať chorobnosť. Je to vírusové ochorenie, ktoré sa rýchlo šíri z človeka na človeka vzdušnou cestou.
„Čím viac ľudí je zaočkovaných, tým menej sa ochorenie v populácii šíri,“ tvrdí Minčíková.
Zloženie vakcíny sa každoročne mení, aby reagovala na vírusy, ktoré by sa mali v chrípkovej sezóne objaviť.
Odborníci odporúčajú, aby očkovanie absolvovali dôchodcovia, chronicky chorí pacienti, ošetrovatelia, opatrovatelia, ľudia, ktorí sú v práci v neustálom kontakte s ľuďmi, tehotné ženy či deti od šiestich mesiacov do troch rokov.
Ideálnym časom na očkovanie je podľa epidemiologičky „jeseň, ale absolvovať ho možno aj v chrípkovom období.
Rizikom však je, že očkovaný človek ochorie skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky.
Ochrana trvá obvykle šesť až dvanásť mesiacov.“
Jednoduchá prevencia Pokiaľ sa chcú ľudia vyhnúť chrípke, mali by upraviť svoj jedálny lístok a obohatiť ho o surovú zeleninu a ovocie.
Primerane počasiu by sa mali obliekať, chodiť na prechádzky a viac sa hýbať.
V čase, keď už chrípka naplno prepukne, by sa mali vyhýbať miestam, kde sa zdržuje veľa ľudí a mali by vetrať.
Každé ochorenie spojené so zvýšenou teplotou by nemali podceniť, naopak, mali by ho v pokoji, teple a s dostatkom tekutín vyležať.
POČET OČKOVANÝCH Od sezóny 1996/97 mal počet ľudí, ktorí sa dali na Slovensku zaočkovať proti chrípke, takmer stále stúpajúcu tendenciu. Vlani však nastal pokles až o takmer tri percentá.
1996/1997 – 1,8 percenta 1999/2000 – 4,8 percenta 2001/2002 – 8,5 percenta 2005/2006 – 11,4 percenta 2008/2009 – 12,8 percenta 2009/2010 – 12,4 percenta 2010/2011 – 9,1 percenta

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:17.10.2011
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Ad: Je pravda, čo sa píše v materiáloch o prekročení hliníku vo vakcínach?


http://www.slobodavockovani.sk/news/ad-je-pravda-co-sa-pise-v-materialoch-o-prekroceni-hliniku-vo-vakcinach-/

Ing. Marián Fillo
Na stránke Sprievodca očkovaním sa profesor sociálnej práce MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. vyjadril k článku MUDr. Ludmily Elekovej "Hliník ve vakcínách – trocha jednoduché aritmetiky a pár úvah" v krátkej reakcii nazvanej "Je pravda, čo sa píše v materiáloch o prekročení hliníku vo vakcínach?":
"Citované materiály sú typickou kombináciou účelovo použitých prác zistení, na ktoré už opakovane reagovali odborné medicínske (nie farmaceutické!) spoločnosti a kompetentné inštitúcie na celom svete. Dúfam, že budete so mnou súhlasiť, že pediatrické spoločnosti prakticky všetkých štátov sveta (vyspelých aj rozvojových) sa usilujú o dobro detí a zásadne odmietajú ich poškodzovanie - čo len riziko poškodzovania. Tak isto organizácia detí sveta UNICEF, ktorá zaisťuje ochranu detí očkovaním v celom svete. No a naši pediatri, ktorí sa starajú o vaše deti na Slovensku a očkujú ich už od roku 1958 - vďaka čomu dnes už záškrt, osýpky, ba aj žltačku typu B u nich nepoznáme. Prečo by títo všetci mali záujem "klamať", či spochybňovať riziká, ak by nejaké existovali? O tom, že hliník vo forme a obsahu v ktorom sa nachádza vo vakcínach je netoxický svedčí mimo iné aj to, že napriek stovkám miliónov zaočkovaných detí vo svete sa nepopísal ani jeden prípad toxicity hliníka z očkovania. Mŕtvych nezaočkovaných detí je naproti tomu vo svete ročne viac ako 2,5 milióna - na choroby, ktorým sa dá predísť očkovaním. No a citované "poškodenia", ktoré sa pripisujú hliníku z vakcín sa ešte pred pár dňami pripisovali ortuti, thiomerzálu, či samotným antigénom vakcín. Odporcom vakcín zrejme dochádza "dych" argumentov. Keby som bol na ich strane určite by som si vymyslel dôveryhodnejšie ("brčkavejšie") kombinácie. Jednoducho, verte mi, že sú to výplody žlčovitej fantázie. Máte pocit, že by som mal zvrhlý záujem škodiť deťom - o to skôr, že som sa dlhé roky venoval škodlivinám prostredia na ich zdravie?"
Podľa prof. Dluholuckého je článok Dr. Elekovej "kombináciou účelovo použitých prác, na ktoré už opakovanie reagovali odborné medicínske ... spoločnosti a kompetentné inštitúcie na celom svete". Napriek tomu však nie je prof. Dluholucký schopný ani jednu takú menovať. Dajme tomu, že by sme pristúpili na (značne otázny) predpoklad, že pediatrické spoločnosti všetkých štátov sveta sa naozaj usilujú o dobro detí. Pozrime sa, čo píše Americká akadémia pediatrie (American Academy of Pediatrics) o hliníku v dokumente "Aluminum Toxicity in Infants and Children" (na prelome str. 413 a 414):
"Plasma aluminum levels greater than 100 ÎĽg/L put individuals at risk for aluminum toxicity. The precise threshold for toxicity is not known, but it may be lower than 100 ÎĽg/L."
Po slovensky teda:
"Úroveň hliníka v krvnej plazme vyššia než 100 ÎĽg/liter vystavuje jedincov riziku otravy hliníkom. Presná hranica otravy nie je známa, ale môže byť nižšia než 100 ÎĽg/liter."
Pritom bábätko do 10 kg (typická váha pri prvom a druhom povinnom očkovaní vakcínou Infanrix Hexa) nemá viac než 1 liter krvi, čiže znesie v krvi bez poškodenia nie viac než 100 ÎĽg hliníka. Vakcína Infanrix Hexa však obsahuje 820 ÎĽg pridaného hliníka a bližšie neurčené množstvo hliníka čoby znečistenia z výrobného procesu.
"Tak isto organizácia detí sveta UNICEF, ktorá zaisťuje ochranu detí očkovaním v celom svete."
UNICEF očkuje podvýživené africké deti (rozumej: deti s veľmi oslabenou imunitou = imunodeficienciou) vakcínou proti osýpkam (zrejme živou, keďže neživá zatiaľ, nakoľko viem, nebola vynájdená), v ktorej príbalovom letáku sa dočítame:
"Priorix™ sa nesmie podávať osobám s poruchami imunitnej odpovedi. Patria sem pacienti s primárnou a sekundárnou imunodeficienciou."
Neviem, aký má UNICEF dôvod na takéto šialenstvo, ktoré by v civilizovanom svete nemohlo prejsť, isté však je, že to tým deťom nebude na úžitok, ale len na škodu. Prospešnosť takéhoto humanitárneho očkovania teda bude zrejme podobná "prospešnosti" tzv. "humanitárneho bombardovania" - taktiež pod taktovkou OSN.
"No a naši pediatri, ktorí sa starajú o vaše deti na Slovensku a očkujú ich už od roku 1958 - vďaka čomu dnes už záškrt, osýpky, ba aj žltačku typu B u nich nepoznáme. Prečo by títo všetci mali záujem "klamať", či spochybňovať riziká, ak by nejaké existovali?"
Je veľmi otázne, vďaka čomu dnešné deti nepoznajú záškrt, osýpky či žltačku typu B, minimálne u prvého a tretieho však zrejme nehrá hlavnú úlohu očkovanie, ale skôr iné faktory znižujúce výskyt prenosných ochorení. No a u osýpok je zase otázne, či je v dlhodobom meradle ich vymiznutie prínosom, alebo skôr na škodu.
Dôvodov pre popieranie a spochybňovanie existujúcich rizík je hneď niekoľko:
Nevedomosť - napr. jedna dlhoročná detská lekárka, čo pred rokom prišla na besedu v Lučenci, nevedela, že MMR vakcína sa čiastočne (časť proti ružienke) pestuje na bunkovej kultúre pochádzajúcej z umelo potrateného ľudského bábätka. Pritom v príbalovom letáku to v podstate stojí, i keď pomerne (asi naschvál) nezrozumiteľne napísané: "Živý atenuovaný kmeň vírusu rubeoly (kmeň Wistar RA 27/3), pomnožený na humánnych diploidných bunkách (MRC-5)". Chce to však trochu záujmu o vec, inak sa nikto nebude obťažovať zistiť si, čo je RA 27/3 a MRC-5.
Nezáujem - načo si komplikovať beztak už dosť nevďačnú a zle zaplatenú prácu detského lekára? Prečo sa trápiť možnými rizikami očkovania a upozorňovaním rodičov na tieto riziká, keď očkovanie je aj tak povinné? Rodičia, čo sa na nás obracajú, sa notoricky stretávajú u mnohých detských lekárov s elementárnou neznalosťou faktov o očkovacích látkach. Mnohí lekári si jednoducho neprečítajú príbalový leták, hlavne nie kontraindikácie, špeciálne upozornenia a nežiaduce účinky.
Vzdelávanie lekárov je financované očkovacím priemyslom - ktorý určite nebude z vlastnej iniciatívy upozorňovať na nedostatky svojich výrobkov. Všimnite si sponzorov Slovenského vakcinologického kongresu vo Vysokých Tatrách (predposledná strana), alebo trebárs aj pomerne banálneho a bezvýznamného Vakcinačného dňa SR. Vzdelávanie lekárov dnes jednoducho je v rukách očkovacieho priemyslu a tak aj vyzerá.
Všeobecne rozšírená nepodložená viera v bezpečnosť očkovania - a s ňou spojené odmietanie pripustiť, že ten-či-onen zdravotný problém mohol byť spôsobený očkovaním. Táto viera je živená tiež extrémne skreslenými štatistikami hlásených nežiaducich účinkov očkovania, o ktorých vieme, že predstavujú menej než 1% celkového počtu nežiaducich účinkov (posledná strana, ľavý stĺpec). Na reálny obraz skutočného počtu nežiaducich účinkov očkovania by sme teda museli vykazované štatistiky násobiť koeficientom najmenej 100. S tým súvisí:
Neochota Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zaznamenať akýkoľvek nežiaduci účinok očkovania, a to i v prípade, že ho sám výrobca uvádza v príbalovom letáku, viď tu a tu. Obdobnú neochotu vykazuje drvivá väčšina detských lekárov, a tak je hlásenosť nežiaducich účinkov očkovania pod 1% - napriek tomu, že hlásenie nežiaducich účinkov očkovania je povinné podľa Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. § 13 ods. 3. Problém je, že to, či ide o nežiaduci účinok očkovania alebo či to s očkovaním nesúvisí, posudzuje detský lekár, ktorý v drvivej väčšine prípadov nie je odborne kompetentný niečo také posudzovať, keďže nemá potrebné vzdelanie z imunológie, toxikológie, onkológie, neurológie, diabetológie a ďalších oborov medicíny - v závislosti od druhu nežiaduceho účinku.
Strach z vlastného svedomia - keď lekár dlhé roky vykonáva v dobrej viere niečo, o čom zrazu zistí, že je to v skutočnosti niečo veľmi zlé, tak si to (prinajmenšom podstatná časť) radšej odmieta priznať, aby nemusel riešiť nepríjemné výčitky svedomia.
"O tom, že hliník vo forme a obsahu v ktorom sa nachádza vo vakcínach je netoxický svedčí mimo iné aj to, že napriek stovkám miliónov zaočkovaných detí vo svete sa nepopísal ani jeden prípad toxicity hliníka z očkovania."
To, že prof. Dluholucký sa v lekárskej odbornej literatúre o ničom takom doposiaľ nedočítal (možno preto, že mu nejde angličtina, v ktorej najčastejšie bývajú uverejňované odborné lekárske články a štúdie), ešte neznamená, že to naozaj nebolo popísané. Skúsme teda rozšíriť obzory pána profesora:
F. J. Authier, S. Sauvat, C. Christov, P. Chariot, G. Raisbeck, M. F. Poron, F. Yiou, R. Gherardi: "AlOH3-adjuvanted vaccine-induced macrophagic myofasciitis in rats is influenced by the genetic background", Neuromuscul Disord, máj 2006;16(5):347-352
R. K. Gherardi, M. Coquet, P. Cherin, L. Belec, P. Moretto, P. A. Dreyfus, J.-F. Pellissier, P. Chariot, F.-J. Authier: "Macrophagic myofasciitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminium hydroxide in muscle", Brain, 2001; 124(9):1821-1831
L. Tomljenovic, C. A. Shaw: "Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?", Curr Med Chem, 2011; 18(17):2630-2637
Z. Deim, N. Pálmai, G. Cserni: "Vaccine-associated fibrosarcoma induced by aluminium compound in two cats", Acta Vet Hung, marec 2008; 56(1):111-116
E. Bergfors, B. Trollfors, A. Inerot: "Unexpectedly high incidence of persistent itching nodules and delayed hypersensitivity to aluminium in children after the use of adsorbed vaccines from a single manufacturer", Vaccine, 8.XII.2003; 22(1):64-69
E. Maubec, L. Pinquier, M. Viguier, F. Caux, E. Amsler, S. Aractingi, H. Chafi, A. Janin, J.-M. Cayuela, L. Dubertret, F.-J. Authier, H. Bachelez: "Vaccination-induced cutaneous pseudolymphoma", J Am Acad Dermatol, apríl 2005; 52(4):623-629
... a dalo by sa ešte pekne dlho pokračovať. Takže slová prof. Dluholuckého "vo svete sa nepopísal ani jeden prípad toxicity hliníka z očkovania" si treba preložiť ako "neviem po anglicky a v slovenskej či českej lekárskej literatúre o tom zatiaľ nebola reč", aj keď ani tým si nie som celkom istý.
"Mŕtvych nezaočkovaných detí je naproti tomu vo svete ročne viac ako 2,5 milióna - na choroby, ktorým sa dá predísť očkovaním."
To by chcelo dokázať, že keby boli očkované, tak by nezomreli. Obzvlášť u silne podvýživených afrických detí by som ten dôkaz veľmi rád videl.
Pritom si treba uvedomiť, že zaočkovanosť v mnohých afrických krajinách napr. proti osýpkam (viď str. 25) je podľa Svetovej zdravotníckej organizáce (World Health Organization = WHO) častokrát vyššia než v nejednej európskej krajine. Napriek tomu úmrtia na osýpky v Afrike počítame na tisíce a v Európe si vystačíme s prstami dvoch rúk. Rozdiel teda očividne nebude v zaočkovanosti.
"No a citované "poškodenia", ktoré sa pripisujú hliníku z vakcín sa ešte pred pár dňami pripisovali ortuti, thiomerzálu, či samotným antigénom vakcín. Odporcom vakcín zrejme dochádza "dych" argumentov."
Profesúra zo sociálnej práce zrejme nedovoľuje Dr. Dluholuckému pochopiť, že poškodenie mozgu môže mať mnoho rôznych dôvodov, pričom očkovanie je len jedným z nich, navyše z očkovacích látok sa na ňom môžu podieľať rôzne zložky.
Podľa Steinmana a kol. (L. Steinman, A. Weiss, N. Adelman, M. Lim, R. Zuniga, J. Oehlert, E. Hewlett, S. Falkow: "Pertussis toxin is required for pertussis vaccine encephalopathy", PNAS, 1.XII.1985, 82(24):8733-8736) spôsobuje pertusický toxín, prítomný v starých celobunkových vakcínach proti čiernemu kašľu (na Slovensku sa používali do roku 2007), encefalopatiu. V tomto prípade je škodcom samotný antigén.
Podľa Laury Hewitson a kol. (L. Hewitson, B. J. Lopresti, C. Stott, N. S. Mason, J. Tomko: "Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study", Acta Neurobiol Exp, 2010, 70:147–164) spôsobuje očkovanie vakcínami obsahujúcimi thiomersal (zlúčeninu ortuti) zmeny v mozgu makakov podobné tým, ktoré majú autistické deti.
Podľa Lucije Tomljenovic a Chrisa Shawa (L. Tomljenovic, C. A. Shaw: "Aluminum vaccine adjuvants: are they safe?", Curr Med Chem, 2011; 18(17):2630-2637) spôsobujú hliníkové adjuvanty vo vakcínach chronický zápal mozgu a s ním spojené neurologické poruchy.
Prečo by teda uvádzanie rôznych zložiek vakcín ako možných dôvodov poškodenia mozgu malo byť "dochádzajúcim dychom"? U všetkých troch menovaných (antigény, thiomersal, hliník) predsa bolo poškodzovanie mozgu vedecky dokázané. Ak tu niekomu dochádzajú argumenty, tak je to práve prof. Dluholucký, ktorý nebol schopný menovať ani jediný klinický výskum, čo by aspoň jedno komentované tvrdenie Dr. Elekovej vyvrátil.
"Keby som bol na ich strane určite by som si vymyslel dôveryhodnejšie ("brčkavejšie") kombinácie. Jednoducho, verte mi, že sú to výplody žlčovitej fantázie."
Nuž, toto je jediný "argument" prof. Dluholuckého: "verte mi". Seriózny vedecký výskum stoviek vedcov je preňho "brčkavou kombináciou", ale keď má povedať nejaký inteligentný protiargument, tak sa zmôže len na "verte mi". Z tohto je úplne jasné, že prof. Dluholucký nezakladá svoje pôsobenie na skutočnej vede, ale len na ničím nepodloženej viere (k tomu viac tu a tu), svojho druhu charizme a tiež určitom tréningu komunikácie s médiami, ktorý (predpokladám) v rámci profesúry zo sociálnej práce absolvoval.
"Máte pocit, že by som mal zvrhlý záujem škodiť deťom - o to skôr, že som sa dlhé roky venoval škodlivinám prostredia na ich zdravie?"
Odhliadnuc od toho, že toto je ukážkový príklad argumentum ad hominem čiže logického prešľapu, môžeme smelo skonštatovať, že prof. Dluholucký zoširoka ignoruje najnovší výskum v oblasti toxikológie jednotlivých zložiek vakcín (viď vyššie), ako aj že nafukuje či redukuje čísla podľa toho, ako sa mu to práve hodí do jeho ideológie, viď tu, tu a tu.
Aký je presný dôvod tejto ignorancie a lží prof. Dluholuckého, mi neprináleží hodnotiť, keďže ho osobne nepoznám a nemienim rozvíjať akékoľvek nepodložené špekulácie. Pravdou však je (a prof. Dluholucký to aj otvorene priznal), že za jeho propagandistickú činnosť ho platí výrobca vakcín Pfizer - najväčšia farmaceutická firma na svete.
Napísanie tohto komentára zabralo autorovi približne 3,5 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:18.10.2011
Publikácia / Publication:www.sme.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Civilní experti by mali byť do zahraničia vysielaní na rok

Copyright © SITA 2011
http://s.sme.sk/r-rss/6103028/www.sme.sk/civilni-experti-by-mali-byt-do-zahranicia-vysielani-na-rok.html

BRATISLAVA. Vysielanie slovenských civilných expertov do zahraničia by sa od roku 2012 malo riadiť novými pravidlami.
Národná rada posunula do druhého čítania návrh zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR z dielne rezortu zahraničia.
Kým doteraz sa Slovensko do medzinárodného krízového manažmentu zapájalo predovšetkým prostredníctvom vysielania príslušníkov bezpečnostných zložiek, po novom by mali byť vysielaní aj civilní zamestnanci v štátnej službe, zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, sudcovia a prokurátori.
O vyslaní civilných expertov bude rozhodovať vláda.
Čas vyslania civilného experta v jednej aktivite krízového manažmentu má byť jeden rok s možnosťou predĺženia maximálne o ďalší rok.
Civilní experti budú mať v prípade schválenia zákona nárok na náhradu výdavkov za povinné a odporúčané očkovanie, výdavkov spojených so sťahovaním osobných vecí, s doplnením šatníka, evakuáciou a cestovných výdavkov na dovolenku.
Problematika vysielania civilných expertov nebola doteraz v slovenskej legislatíve systematicky upravená a bolo ju možné riešiť len ad hoc.
Norma preto vytvára základy systému vysielania širšej škály civilných expertov, upravuje mechanizmus prípravy, vysielania a financovania civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu a stanovuje maximálny čas vyslania civilného experta.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:18.10.2011
Publikácia / Publication:SITA
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

NR SR: Civilní experti by mali byť do zahraničia vysielaní na rok

an;tp;bl

BRATISLAVA 18. októbra (SITA) - Vysielanie slovenských civilných expertov do zahraničia by sa od roku 2012 malo riadiť novými pravidlami. Národná rada SR dnes posunula do druhého čítania návrh zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR z dielne rezortu zahraničia. Kým doteraz sa Slovensko do medzinárodného krízového manažmentu zapájalo predovšetkým prostredníctvom vysielania príslušníkov bezpečnostných zložiek, po novom by mali byť vysielaní aj civilní zamestnanci v štátnej službe, zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, sudcovia a prokurátori. O vyslaní civilných expertov bude rozhodovať vláda.
Čas vyslania civilného experta v jednej aktivite krízového manažmentu má byť jeden rok s možnosťou predĺženia maximálne o ďalší rok. Civilní experti budú mať v prípade schválenia zákona nárok na náhradu výdavkov za povinné a odporúčané očkovanie, výdavkov spojených so sťahovaním osobných vecí, s doplnením šatníka, evakuáciou a cestovných výdavkov na dovolenku.
Problematika vysielania civilných expertov nebola doteraz v slovenskej legislatíve systematicky upravená a bolo ju možné riešiť len ad hoc. Norma preto vytvára základy systému vysielania širšej škály civilných expertov, upravuje mechanizmus prípravy, vysielania a financovania civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu a stanovuje maximálny čas vyslania civilného experta.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:18.10.2011
Publikácia / Publication:SITA
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Súhrn správ domácej redakcie z 18. októbra

bl

PREZIDENT: Podpísal zákon k navŕšeniu eurovalu
Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o špecifických štátnych zárukách, ktorú poslanci parlamentu schválili 13. októbra po odsúhlasení dodatku k rámcovej zmluve o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji (EFSF). Informoval o tom hovorca prezidenta SR Marek Trubač. Novela zákona umožní zvýšenie podielu Slovenska na zárukách v eurovale tak, ako sa na tom dohodli európski lídri, keďže tento postup si vyžaduje aj zmeny v národnej legislatíve. Novelu poslanci prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Novelu v pléne podporilo zo 145 prítomných zákonodarcov 114 poslancov, 29 bolo proti a jeden poslanec sa zdržal, jeden zákonodarca nehlasoval.

PREZIDENT: Na Slovensku je dosť odborníkov do úradníckej vlády
Prezident Ivan Gašparovič nemá obavy, že by v prípade zostavovania úradníckej vlády nebol k dispozícii dostatok kvalitných kádrov. „Som presvedčený, že na Slovensku je dosť odborníkov, ktorí nie sú stranícky viazaní na nejakú politickú stranu, ktorí by dokázali v tom časovom priestore do konca marca zodpovedne zastávať tieto funkcie,“ povedal po stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Gašparovič zároveň poznamenal, že v hlave nemá žiadne konkrétne meno, s ktorým by spájal funkcie v úradníckom kabinete. Zdôraznil, že chce vládnu krízu riešiť „podľa ústavných článkov.“ Nekonkretizoval, čo presne má na mysli, počká si na štvrtkové stretnutie s predstaviteľmi parlamentných politických strán.
SULÍK: Vládu má zostaviť Smer-SD s SDKÚ-DS, KDH a Mostom-Híd
Vládu má podľa predsedu SaS Richarda Sulíka zostaviť Smer-SD s SDKÚ-DS, KDH a Mostom-Híd, vyhlásil pred novinármi. „Riešenie má v rukách Robert Fico. On s našimi koaličnými partnermi niečo spáchal. Urobili za pár hodín veľké zmeny, ako je skrátenie volebného obdobia, schválenie eurovalu, ktorý už raz bol v NR SR neschválený, odvolali predsedu NR SR, zvolili nového. Spravili veľké zmeny a teraz to musia dotiahnuť,“ uviedol Sulík. „Teraz musia spoločne vytvoriť vládu, schváliť akékoľvek programové vyhlásenie, aby nebolo bezvládie. Pre prezidenta platí ústava. Toto som včera povedal,“ dodal. Sulík odmietol, že by u prezidenta žiadal pád vlády. „Článok 115 odsek 1 je nad slnko jasnejší. Len toto som spomenul, že aj pre prezidenta platí ústava. Niektorí páni tento dojem nemali. Naši bývalí koaliční partneri išli do veľkých vecí a ani si len neprečítali ústavu. Dvadsať rokov v politike a neprečítajú si ani dva riadky v ústave,“ konštatoval Sulík. Predseda SaS odmieta podporiť v parlamente menšinovú vládu.

SDKÚ: Radičovej vláda je do 10. marca garantom stabilizácie situácie
Vláda Ivety Radičovej je do 10. marca 2012 garantom stabilizácie situácie a minimalizácie škôd pre Slovensko a jeho občanov, ktoré spôsobilo nevyslovenie dôvery vláde. Konštatuje sa to vo vyhlásení, ktoré podpísali členovia vlády za SDKÚ-DS Iveta Radičová, Mikuláš Dzurinda, Lucia Žitňanská, Ivan Mikloš a Eugen Jurzyca. Slovensko podľa nich potrebuje do predčasných parlamentných volieb stabilitu. Pád vlády nemôže byť dôvodom na odkladanie riešenia niektorých naliehavých problémov. "SDKÚ-DS si plne uvedomuje význam dôstojnej reprezentácie SR na blížiacom sa summite Európskej rady, potrebu schválenia štátneho rozpočtu na rok 2012, ako aj nevyhnutnosť prijímania protikrízových opatrení," píšu vo vyhlásení. SDKÚ-DS vedená zodpovednosťou sa aj po nevyslovení dôvery vláde Ivety Radičovej snažila o hľadanie zhody a odpovedí na tieto aktuálne problémy na pôdoryse bývalej vládnej koalície. "Takúto dohodu SaS odmietla," zdôrazňujú členovia ministerského klubu SDKÚ-DS.
FICO: S prezidentom by mala rokovať len bývalá koalícia
Smer-SD nechce byť súčasťou rozhovorov s prezidentom Ivanom Gašparovičom o vyriešení vládnej krízy. „Účasť opozície je tam kontraproduktívna, my nemáme čo povedať, nechajme to na tých, ktorí majú čo povedať,“ povedal na tlačovej besede predseda sociálnych demokratov Robert Fico. Tvrdí, že mandát Smeru-SD na riešenie krízy sa vyčerpal hlasovaním o predčasných voľbách a zvýšení eurovalu. „Smer-SD bude rešpektovať každé jedno rozhodnutie, ktoré padne na tomto stretnutí, ktoré bude ako-tak zaručovať, že štát bude fungovať,“ tvrdí Fico a zároveň žiada, aby parlament nerokoval o vládnych návrhoch zákonov z dielne kabinetu, ktorý v parlamente stratil dôveru. Poukázal pri tom na transformáciu nemocníc, na akciové spoločnosti či tzv. daňový mix, o ktorom práve rokuje parlament. „O takýchto krokoch musí rozhodnúť nová vláda,“ zdôraznil.
RADIČOVÁ: Nevylučuje, že v piatok prezident odvolá jej vládu
Premiérka Iveta Radičová nevylučuje, že jej vládu prezident SR Ivan Gašparovič odvolá v piatok. „Nemôžem to vylúčiť. Vláde nebola vyslovená dôvera. Podľa ústavy ju v takom prípade prezident odvolá, no ústava mu neukladá, dokedy má tak urobiť,“ povedala predsedníčka vlády pre agentúru SITA. Cez víkend má byť summit lídrov krajín eurozóny. Špekuluje sa, kto by mal Slovensko zastupovať na takom summite. „Hovorila som s prezidentom EÚ Hermanom van Rompuyom, budem hovoriť s predsedom Európskej komisie José Manuelom Barrosom. Je očakávanie, že premiér SR príde na summit bez ohľadu na to, kto ním bude. Tak by to malo byť,“ uviedla Radičová. Podľa nej pokiaľ vládu v piatok prezident odvolá, tak sa musí rozhodnúť, kto odchádza na summit. „Je samozrejme riešenie, že stolička bude prázdna,“ dodala.
RADIČOVÁ: S Ficom nikdy nemôže uzatvárať dohody, tvrdí premiérka
Premiérka Iveta Radičová si nevie predstaviť budúcu spoluprácu s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. „Fico sa vyjadril, že som politický omyl. Prijímam túto vetu s tým, že to posudzuje svojimi kritériami. Tie naozaj nespĺňam a nechcem spĺňať. Po tom, čo odznelo opakovane z jeho úst, ja osobne nikdy s ním nemôžem uzatvárať dohody,“ vyhlásila pre agentúru SITA. Odpoveď, či zostáva v politike, si zatiaľ nechá pre seba.
Fico dnes Radičovú obvinil, že oklamala prezidenta Ivana Gašparoviča. Povedala mu vraj, že podá demisiu a nie, že bude spojené hlasovanie o eurovale s vyslovením dôvery vláde. „Robert Fico ma už obvinil z tisíc vecí. Stretla som sa s pánom prezidentom a rozoberali sme možnosti, ako riešiť situáciu. Jedna z možností bolo podanie demisie. Informovala som ho o troch alternatívach. Dôvera vláde, demisia predtým a demisia následná. Bol pravidelne informovaný o krokoch, aj výslednom rozhodnutí,“ uviedla predsedníčka vlády. Čo hovorí Fico, Radičovú už nezaujíma. „Podanie demisie tak či tak znamenalo pád vlády. Sám prezident ma upozornil, že demisia by mala zmysel len vtedy, ak bude predrokovaná so Smerom-SD, aby sa pridal k hlasovaniu,“ dodala.
RADIČOVÁ: Nová vláda musí mať aspoň tri kompetencie
Nový kabinet, ktorý má priviesť krajinu k marcovým predčasným parlamentným voľbám, podľa premiérky Ivety Radičovej musí mať tri kompetencie. „Mal by mať kompetenciu a mandát vyjednávať v Bruseli. To je pre nás bytostne dôležité. Kabinet by mal mať kompetenciu riešiť štátny rozpočet a pre prípad, že by nedošlo k jeho odsúhlaseniu, aby vedel robiť opatrenia v rámci rozpočtového provizória. Po tretie musí mať možnosť prijímať krízové opatrenia, ak by sa situácia radikálne zhoršila. Je v rukách prezidenta, ktorý kabinet to bude robiť,“ uviedla predsedníčka vlády pre agentúru SITA. Radičovej sa zdá, že so slušnosťou v politike nemá v tejto krajine šancu. Nevie si predstaviť, že zostane na čele vlády do marca 2012 a prípadne sa bude v parlamente opäť uchádzať o dôveru. „To je nezmysel. Táto vláda nemá v parlamente väčšinu,“ zdôraznila. Situácia je podľa nej v rukách prezidenta tak, ako by bola v prípade podania demisie. „Keby som sa osobne rozhodla podať demisiu, bolo by absurdné, aby som sa potom uchádzala o poverenie,“ dodala.
PREZIDENT: Rokovať bude s tými lídrami, ktorí na stretnutie prídu
Napriek tomu, že opozičný Smer-SD sa nechce zúčastniť na štvrtkovom stretnutí s prezidentom Ivanom Gašparovičom a lídrami parlamentných strán a hľadať riešenie vládnej krízy, prezident Gašparovič stranu Roberta Fica na stretnutie pozval. "Prezident republiky pozval všetkých šiestich lídrov parlamentných strán na rokovanie do Prezidentského paláca na štvrtok večer. Rokovať bude s tými, ktorí na stretnutie prídu," uviedol pre agentúru SITA prezidentov hovorca Marek Trubač. „Smer-SD bude rešpektovať každé jedno rozhodnutie, ktoré padne na tomto stretnutí, ktoré bude ako-tak zaručovať, že štát bude fungovať,“ tvrdí Fico. To, či sa Smer-SD zúčastní na štvrtkovom rokovaní politikov s prezidentom Fico nepovedal. „Urobil som iba prvé hodnotenie stretnutia s pánom prezidentom. Zdá sa mi, že tento formát nie je efektívny, navrhujem iný formát,“ vyhlásil.
NR SR: Civilní experti by mali byť do zahraničia vysielaní na rok
Vysielanie slovenských civilných expertov do zahraničia by sa od roku 2012 malo riadiť novými pravidlami. Národná rada SR posunula do druhého čítania návrh zákona o vysielaní civilných expertov na výkon práce v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR. Kým doteraz sa Slovensko do medzinárodného krízového manažmentu zapájalo predovšetkým prostredníctvom vysielania príslušníkov bezpečnostných zložiek, po novom by mali byť vysielaní aj civilní zamestnanci v štátnej službe, zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme, sudcovia a prokurátori. O vyslaní civilných expertov bude rozhodovať vláda. Čas vyslania civilného experta v jednej aktivite krízového manažmentu má byť jeden rok s možnosťou predĺženia maximálne o ďalší rok. Civilní experti budú mať v prípade schválenia zákona nárok na náhradu výdavkov za povinné a odporúčané očkovanie, výdavkov spojených so sťahovaním osobných vecí, s doplnením šatníka, evakuáciou a cestovných výdavkov na dovolenku.

NR SR: Linky STK a priestory emisnej kontroly budú kontrolovať kamery
Kontrolné linky staníc technickej kontroly a priestory pracoviska emisnej kontroly majú od nového roka kontrolovať kamery. Predpokladá to novela zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Záznamy z kamier majú zabrániť tomu, aby technici vykonali technickú kontrolu či emisnú kontrolu bez pristavenia auta a zabezpečiť vnútornú kontrolu technikov. Monitorovanie by malo priniesť zvýšenie kvality výkonu technických kontrol, identifikácie vozidiel a zvýšenie bezpečnosti vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Záznamové zariadenia by mali byť povinné od 30. júna 2013, dovtedy budú mať prevádzkovatelia staníc prechodné obdobie, aby si ich zabezpečili. Za porušenie zákona budú po spomínanom termíne hroziť pokuty až do 16 597 eur.
NR SR: Oklieštený zákon o spotrebnej dani z alkoholu ide do 2. čítania
Oklieštenú podobu vládneho zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá zavádza nový spôsob zdaňovania jednotlivých druhov alkoholických nápojov, posunuli poslanci NR SR do druhého čítania. Nový zákon zavádza jednotnú sadzbu spotrebnej dane, pričom jej výška sa líši v závislosti od druhu alkoholického nápoja, keďže zohľadňuje obsah alkoholu v konečnom výrobku. Pôvodný vládny návrh rátal so zvýšením dane z piva a zavedením spotrebnej dane z tichého vína, ktorá je v súčasnosti nulová. Vládna koalícia však nedospela k dohode a tak minister financií Ivan Mikloš predložil nové znenie, kde tieto ustanovenia zo zákona vypustil. Nová legislatívna úprava zavádza tiež nové účinnejšie nástroje boja proti daňovým únikom na spotrebných daniach a zároveň zlučuje pôvodné tri zákony o spotrebnej dani z liehu, tabaku a cigariet a z piva do jedného spoločného zákona. Schválená legislatívna úprava je prípravou na zjednotenie výberu daní, ciel a odvodov.
NR SR: Poslanci posunuli mix daní pre samosprávy do druhého čítania
Poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania vládny návrh o rozpočtovom určení výnosu niektorých daní samospráve, na základe ktorého by mali od budúceho roka byť samosprávy financované podielom z mixu všetkých centrálne vyberaných daní. Za posunutie návrhu do druhého čítania hlasovali poslanci všetkých štyroch koaličných poslaneckých klubov, proti boli poslanci opozičného Smeru-SD a SNS. Podľa návrhu ministerstva financií by po novom mal štát odvádzať obciam, mestám a vyšším územným celkom podiel z mixu daní z príjmov, spotrebných daní a dane z pridanej hodnoty, kým doteraz boli financované iba z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Ministerstvo podiely v návrhu určilo tak, aby samosprávy dostali o 3 % viac zdrojov, ako majú v roku 2011. V budúcom roku by tak z podielu na daniach mali dostať 1,637 mld. eur. Podľa pôvodného mechanizmu rozdelenia by však mestá a obce dostali z podielových daní v budúcom roku až o 18,6 % viac, čo je zhruba 240 mil. eur.
NR SR: Za prevádzku jadrových elektrární sa bude platiť asi viac
Prevádzkovatelia jadrových elektrární na Slovensku zrejme od nového roka zaplatia na tzv. zadný palivový cyklus viac. Poslanci NR SR na návrh Ministerstva hospodárstva SR posunuli do druhého čítania novelu zákona o Národnom jadrovom fonde (NJF). Podľa novely fixná časť povinného príspevku držiteľov povolenia na prevádzku jadrových zariadení, ktorá je v súčasnosti pevne stanovená na 11,6 tis. eur za každý megawatt inštalovaného výkonu, bude podliehať každoročnej valorizácii o mieru inflácie za predchádzajúci rok. Na Slovensku prevádzkujú jadrové elektrárne Slovenské elektrárne, a.s. Vlani povinne prispeli do Národného jadrového fondu sumou 55,5 mil. eur. Finančné prostriedky sú určené na vyraďovanie jadrových zariadení a nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi látkami. Odberatelia elektriny odvedú do Národného jadrového fondu tri eurá z každej odobratej megawatthodiny. Do fondu na likvidáciu jadra by sa tak malo podľa predpokladov ministerstva hospodárstva v tomto roku vďaka odberateľom odviesť na likvidáciu jadra 70 mil. eur.
NR SR: Za obchodovanie s kaviárom a tuleními výrobkami budú pokuty
Obchodovanie s výrobkami z tuleňov bude na Slovensku zakázané, spracovávať alebo baliť kaviár sa bude dať len na základe rozhodnutia ministerstva životného prostredia o udelení licencie. Predpokladá to zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania. Pravidlá by mali byť prísne aj pre tých, ktorí budú chcieť spracovávať, baliť alebo opätovne baliť kaviár určený na vývoz alebo obchod v rámci Európskej únie. Rezort životného prostredia bude na kaviár udeľovať licencie. Podnikateľov a právnické osoby, ktoré výnimku a licencie na tulenie kožušiny či kaviár nedostanú, a aj napriek tomu budú s nimi obchodovať, môže obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia potrestať pokutou od 1 500 do 33-tisíc eur. Zákon tiež upravuje podmienky regulácie obchodu s exemplármi druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a definuje práva a povinnosti osôb pri ich ochrane.
NR SR: O sociálne dávky bude možné žiadať aj elektronicky
O sociálne dávky by mohli občania od februára budúceho roka žiadať aj elektronickými prostriedkami. Umožniť by to mal návrh novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý posunuli poslanci NR SR do druhého čítania. Navrhovaná legislatíva má vytvoriť podmienky na elektronizáciu výkonu štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu. "Umožní sa komunikácia občanov s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom elektronických prostriedkov bez potreby osobnej návštevy príslušného úradu," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. V súčasnosti zákony upravujúce poskytovanie sociálnych dávok vyžadujú len písomné podania žiadostí a akceptujú len písomné oznámenia rozhodujúcich skutočností na nárok, výšku a výplatu jednotlivých sociálnych dávok.
NR SR: Poslanecké návrhy odložili aj do tretice
Parlament aj do tretice odložil rokovanie o poslaneckých návrhoch zákonov na nasledujúcu schôdzu. Na rad by mali prísť v decembri po tom, čo bude schválený štátny rozpočet na rok 2012. Odkladá sa tak rokovanie o takmer štyroch desiatkach návrhoch vrátane tzv. Mečiarových amnestií či zrušenia priestupkovej imunity. Poslanecké návrhy parlament odsunul už z júnovej aj septembrovej schôdze. Spoločne s poslaneckými návrhmi zákonov parlament odsunul aj hlasovanie o personálnych otázkach vrátane riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

NR SR: Poslanci odsúhlasili vznik registra účtovných uzávierok
Rezort financií chce zriadiť nový register účtovných uzávierok, ktorý by mal okrem iného pomôcť zlepšiť aj podnikateľské prostredie. Zámer rezortu obsiahnutý v novele zákona o účtovníctve odsúhlasili v prvom čítaní poslanci NR SR. Okrem registra účtovných uzávierok navrhlo ministerstvo financií v novele aj nový spôsob ukladania pokút za porušenia ustanovení zákona o účtovníctve. Okrem značnej úspory času a zníženia administratívnej náročnosti si rezort financií od registra sľubuje zníženie nákladov podnikateľských subjektov ako aj zníženie byrokratickej záťaže spojenej s administratívnymi prekážkami podnikania. Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania aj novelu zákona o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok ako aj novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorými sa preberajú európske smernice.
NR SR: Poslanci posunuli do druhého čítania zvýšenie spotrebných daní
Poslanci parlamentu odsúhlasili v prvom čítaní zmeny v spotrebných daniach, ktoré by mali priniesť v budúcom roku do štátneho rozpočtu takmer 30 mil. eur. Spotrebná daň z tabakových výrobkov by sa mala zvýšiť od 1. februára 2012 a následne od začiatku marca 2013. Špecifická časť spotrebnej dane z cigariet by mala v budúcom roku stúpnuť z 55,7 eura na 58 eur na tisíc kusov a minimálna sadzba dane z 85 eur na 88,5 eura na tisíc kusov cigariet. Rovnako sa od februára 2012 upravuje aj spotrebná daň z tabakových výrobkov. Ministerstvo financií prostredníctvom novely navrhlo zvýšiť aj sadzbu dane na vykurovací olej a zaviesť sadzbu dane na mazacie a ostatné oleje. Rovnako chce rezort zmeniť skladanie a dopĺňanie zábezpeky pri prevádzkovateľovi daňového skladu a konanie vo veci upustenia od povinnosti zložiť zábezpeku na daň.
SULÍK: SaS si bude nárokovať kreslo podpredsedu NR SR
SaS si bude podľa predsedu strany Richarda Sulíka robiť nárok na obsadenie jedného kresla podpredsedu parlamentu. „Sme tretia najväčšia parlamentná strana. Podpredsedovia sú štyria. Nevidím dôvod, aby SaS nemohla mať jedného podpredsedu,“ uviedol Sulík novinárom s tým, že on kandidátom na tento post nebude. Zároveň odmietol, že by sa mal stať predsedom poslaneckého klubu SaS. „Nebudem sa uchádzať o pozíciu predsedu klubu SaS. Máme čerstvo zvoleného predsedu,“ dodal. Sulík už odovzdal kanceláriu predsedu NR SR svojmu nástupcovi. Pavol Hrušovský si ju však nemohol prevziať pre zaneprázdnenosť, preto ju Sulík odovzdal zamestnancom.

SPIŠIAK: Policajti dosiahli historicky najlepšie výsledky
Prvé komplexné štvrťročné hodnotenie policajtov podľa nového systému prinieslo zaujímavé výsledky - dovedna dve tretiny dosiahli viac ako uspokojivé výsledky (66 percent) a o niečo viac ako 20 percent bolo neuspokojivých. "Teraz máme výsledky za trištvrte roka, ktoré sú revolučne najlepšie od vzniku Slovenska," vyhlásil policajný prezident Jaroslav Spišiak. Tento výsledok platí pre obdobie od júla do konca septembra, teda za prvý štvrťrok, keď naň použili aj výpočtové systémy. Policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý je iniciátorom nového systému hodnotenia policajtov, je pripravený presadzovať jeho zavedenie podľa pôvodného plánu. Systém podľa Spišiaka nie je nastavený tak, aby policajtov trestali a znižovali im platy. Systém zaviedli preto, aby policajtov naučili, čo sú ich priority a ako majú slúžiť občanom. Minister vnútra Daniel Lipšic pripúšťa, že nové hodnotenie policajtov sa už vzhľadom na súčasnú politickú klímu nedostane do zákona o policajnom zbore.
POLÍCIA: Experti USA ju školia v boji proti praniu špinavých peňazí
Kriminalita bielych golierov je vážnym fenoménom aj na Slovensku, tvrdí minister vnútra Daniel Lipšic. "Niektorí ľudia si myslia, že stoja nad zákonom, pretože si môžu dovoliť tých najlepších advokátov, účtovníkov, daňových poradcov a preto je dôležité, aby naši vyšetrovatelia a prokurátori mali adekvátne vedomosti, ale aj skúsenosti pre odhaľovanie, ale aj stíhanie najzávažnejšej finančnej kriminality vrátane daňových trestných činov," uviedol Lipšic Aj preto v Bratislave otvorili pre policajných expertov seminár o vyšetrovaní finančných trestných činov a problematike prania špinavých peňazí, ktorí vedú americkí lektori. Lipšic konštatoval, že v tomto roku urobili viacero pomerne veľkých záťahov pri daňových podvodoch. Najznámejším prípadom je kauza zemplínskeho podnikateľa Mikuláša V. "Stále potrebujeme viac skúseností a v tomto môže byť americká strana veľmi dobrým partnerom," vyhlásil minister.

MV: Už niekoľko rokov máme ročne 30 až 35 obetí obchodovania s ľuďmi
Už niekoľko rokov máme na Slovensku ročne 30 až 35 obetí obchodovania s ľuďmi. Len v Európe sa ročne stane okolo 100 000 ľudí obeťami tohto novodobého otrokárstva, informoval na tlačovej besede v Košiciach generálny riaditeľ kancelárie ministerstva vnútra Jozef Hlinka a vedúca úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave Zuzana Vatráľová. Súčasne informovali o novej preventívnej informačnej kampani, ktorú ministerstvo rozbieha v médiách. Ministerstvo dalo na kampaň 17 000 eur, z eurofondov dostalo 150 000 eur na kampaň aj na zbieranie relevantných informácií o obchodovaní s ľuďmi. „Cieľom kampane a linky nie je odradiť záujemcov od legálnej migrácie a hľadania práce, ale upozorniť, že treba byť opatrný a preveriť si sprostredkovateľov a neprijímať ponuky od neznámych, nepreverených ľudí, či firiem,“ povedala Vatráľová. Na Slovensku za deväť mesiacov tohto roka je v programe na podporu a ochranu obetí trestného činu obchodovania s ľuďmi zaradených 20 obetí - 10 mužov, deväť žien a jedno dieťa. Vlani bolo do ochrany zaradených 26 ľudí.
MV:Ochranka, ktorá vyviedla Dostála z recepcie, nekonala protizákonne
Ochrankári, ktorí pred viac ako dvoma týždňami vyviedli poslanca NR SR Ondreja Dostála z recepcie čínskej ambasády v SR, neporušili zákon. Sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, ktorá konanie ochranky preverovala na podnet šéfa rezortu vnútra Daniela Lipšica, zistila, že všetko bolo v súlade so zákonom. Dostála vyviedla ochranka z recepcie aj napriek tomu, že mal na podujatie pozvánku. Poslanec sa počas recepcie snažil upozorniť na porušovanie ľudských práv v tejto ázijskej krajine. Ako podpredseda parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny chcel odovzdať čínskemu veľvyslancovi list s výzvou na oslobodenie čínskeho právnika Kao Č-šenga a ďalších politických väzňov a zároveň knihu Kao Č-šenga Za Čínu spravodlivejšiu. Keď veľvyslanec zistil, že ide o knihu človeka väzneného čínskym komunistickým režimom, odmietol ju aj s výzvou prevziať. Dostál po opakovaných neúspešných pokusoch odovzdať knihu zanechal ju v priestoroch, kde sa konala recepcia. Na požiadanie pracovníkov čínskeho veľvyslanectva ho z hotela vyviedli príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

NS SR: Zamietli dovolanie ministerky Žitňanskej v kauze Karola M.
Senát Najvyššieho súdu SR zamietol dovolanie ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej v kauze Karola M.. Agentúre SITA to potvrdila Kancelária predsedu NS SR. Žitňanská navrhovala v dovolaní zrušiť verdikt Krajského súdu v Bratislave, ktorým sa Karol M. dostal z väzby a potom opäť zmizol. Ministerka dovolanie podala 14. júna na základe podnetu generálnej prokuratúry. Prepustenie Karola M. z väzby krátko po jeho vydaní z Poľska, kde ho chytili po niekoľkoročnom úteku, vzbudil veľký mediálny ohlas a kritické reakcie ministra vnútra Daniela Lipšica. Karol M. je obžalovaný z objednávky vraždy v prípade, v ktorom namiesto údajnej plánovanej obete prišli o život žena a dieťa. Z väzby ho prepustili 19. mája na základe rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave. Ten vyhovel jeho sťažnosti proti opakovanému vzatiu do väzby. Súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa nemal splnené zákonné podmienky, aby ho opätovne pozbavil osobnej slobody, keďže v tej istej veci ho už prepustili na slobodu. Pri prvom prepustení Karola M. zohrali úlohu procesné pochybenia - o jeho väzbe rozhodoval nezákonný sudca.
POLÍCIA: Zadržali viac ako kilogram sušeného konope a stovky rastlín
Viac ako kilogram sušeného konope spolu so 463 rastlinami zaistili policajti s Národnou protidrogovou jednotkou počas domových prehliadok v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Z drogovej trestnej činnosti obvinili 30-ročného Mariána C. z Bratislavy. V rodinnom dome na ulici Šuty v Bratislave objavili osem vreciek so sušenou rastlinou, išlo o viac ako jeden kilogram. Z tohto množstva by sa dalo vyrobiť minimálne 2 300 dávok. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že na sušenie a skladovanie konope, pomôcok a príslušenstva na pestovanie drogy využíval priestory rodinného domu na Východnej ulici v Bratislave a pestoval ich v rodinnom dome v okrese Dunajská Streda. Ako informovala bratislavská policajná hovorkyňa Tatiana Kurucová, tu policajti zaistili 463 rastlín, z nich by sa dalo pripraviť viac ako 3 300 dávok. Ich hodnota na čiernom trhu by bola minimálne 9 900 eur. Obvinený muž je v policajnej cele, vyšetrovateľ spracoval návrh na jeho vzatie do väzby.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:16.10.2011
Publikácia / Publication:Slobodavockovani.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Príčiny autizmu


http://www.slobodavockovani.sk/news/priciny-autizmu/

Dr. Sircus' Blog - 22.IX.2011 - Dr. Mark Sircus
Pôvodný článok "Autism"
z angličtiny preložila Natália Gostičová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.
Dlhé roky som písal o vakcínach a o otázkach týkajúcich sa pediatrickej starostlivosti a väčšinu z toho nájdete v mojej novej knihe „Ľudská pediatria“. Pred pár rokmi som napísal článok o viacerých príčinách porúch autistického spektra pred pár rokmi, a zdá sa, že lekárska veda začína chápať, ako naša civilizácia prispela k tejto veľkej epidémii.
New York Times oznámil, že nová štúdie dvojčiat naznačuje, že faktory životného prostredia, vrátane podmienok v maternici, môžu byť prinajmenšom tak dôležité ako gény, spôsobujúce autizmus. Matematické modelovanie naznačuje, že iba 38% prípadov môžeme pripísať genetickým faktorom, zatiaľčo faktory životného prostredia sa javia byť zodpovednými za 58% prípadov.
Odborníci tvrdia, že tento nový výskum predstavuje významný posun v uvažovaní o príčinách autizmu, ktorý sa teraz dotýka 1% populácie vo vyspelom svete. V niektorých oblastiach v USA a v Južnej Kórei je výskyt autizmu omnoho desivejší.
Denník The New York Times napísal (http://www.nytimes.com/2011/07/05/health/research/05autism.html):
„Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov si psychiatri mysleli, že autizmus je spôsobený nedostatkom materského tepla. A aj keď tento názor bol opustený v prospech genetických teórií, množia sa názory, že gény neodhaľujú celý príbeh, sčasti preto, že výskyt autizmus sa zvyšuje oveľa rýchlejšie, než sa naše gény môžu vyvíjať. „Myslím, že teraz rozumieme, že ako genetické, tak aj environmentálne faktory treba brať vážne,“ povedal Dr. Joachim Hallmayer.“
Lekárski vedci boli viac než trochu uzavretí ohľadne problému autizmu, a len teraz zisťujú to, čo mnohí z nás už vedeli dlhé roky. Výskumníci sa konečne prebúdzajú, ale majú málo (ak vôbec niečo) čo povedať o tom, čo zo životného prostredia vyvoláva autizmus. To je viac než podivné!
Ale ďalšia nedávna štúdia zistila zvýšené riziko autizmu u detí, ktorých matky užívali populárny druh antidepresív v priebehu roka pred pôrodom. Lieky ako Prozac, Zoloft, Celexa a Lexapro zvyšujú riziko autizmu u detí, ktorých matky ich používali v roku pred pôrodom.
Keď nám vedci hovoria, že faktory životného prostredia hrajú dôležitú úlohu v príčinách autizmu, hovoria zásadne o jedoch v životnom prostredí, vrátane jedov z už jestvujúcej kontaminácie v tele matky, ktorým je vystavený plod skrz pupočnú šnúru.
Hovoria o tisíckach chemikálií. Ide o ťažké kovy ako napr. ortuť, a jedného dňa budú hovoriť o tom, ako rádioaktívna kontaminácia z pohltených častíc tiež spôsobuje vážne neurologické problémy u mladých.
Závery tejto najnovšej štúdie nie sú ničím novým. Štúdia z roku 2009 (Epidemiology, január 2009, ročník 20, č. 1, str. 84–90) navrhovala v celoštátnom meradle zamerať výskum autizmu na faktory životného prostredia, ako sú pesticídy, vírusy a chemikálie vo výrobkoch pre domácnosť. V celých USA sa počet autistických detí dramaticky zvýšil za posledných 15 rokov. V roku 2006 bolo v Kalifornii zaznamenaných vyše 3.000 nových prípadov autizmu. Pre porovnanie: v roku 1990 to bolo 205.
„Autizmus je na vzostupe, pretože to je výsledok 50-ročného experimentovania s predávkovaním každej živej bytosti nadmierou jedovatých látok, vrátane vakcín.“
Dr. Gregory Ellis
Oficiálny časopis AAP (American Academy of Pediatrics = Americkej akadémie detského lekárstva) ostro nesúhlasí s Dr. Ellisom (Pediatrics, ročník 118, č. 1, júl 2006, str. e139–e150; doi:10.1542/peds.2005-2993), ale skôr či neskôr budú musieť zliezť z piedestálu a začať sa učiť o tom, akú cenu ľudstvo platí za vystavenie tehotných žien, ich plodov a malých detí neznesiteľnému množstvu chemikálií, ťažkých kovov a rádioaktívneho žiarenia.
Podľa Akadémie vied USA (National Academy of Sciences = NAS), sa v USA každý rok narodí 60.000 detí s neurologickými problémami, ktoré spôsobuje prenatálna otrava zlúčeninami metylortuti z fosílnych palív a priemyselného znečistenia ovzdušia (Glen Andersen: „Finding the Causes of Childhood Diseases“, jún 2001, State Legislatures Magazine). Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization = WHO) odhaduje, že znečistenie vzduchu zabíja približne 3 milióny ľudí ročne (WHO: „Air pollution kills an estimated 2.7 million to 3.0 million people every year – about 6% of all deaths annually“, http://www.k4health.org/pr/m15/m15chap2.shtml). Je známe, že látky, znečisťujúce vzduch, spôsobujú zúženie tepien a zníženie prietoku krvi a kyslíka do srdca a tým aj do mozgu. Dôležité je, že látky, znečisťujúce ovzdušie, nemajú nejakú bezpečnú úroveň, čiže poškodzujú ľudí aj pri veľmi nízkej koncentrácii (Leonardo Trasande, Philip J. Landrigan a Clyde Schechter: „Public Health and Economic Consequences of Methyl Mercury Toxicity to the Developing Brain“, Environ Health Perspect, 2005; 113 (5): 590–596; ©2005 National Institute of Environmental Health Sciences, http://www.medscape.com/viewarticle/504642_1).
Oblasť detského lekárstva a s ňou späté médiá beznádejne stratené, keď ide o zistenie príčiny čohokoľvek, čo sa deje našim deťom. Zdá sa, že sú úplne slepí a hluchí voči toxickým hrozbám, ktoré oni sami vyvolávajú svojimi vakcínami, antibiotikami, rádiologickými testami, chemoterapiou a rádioterapiou.
Deti s poruchami autistického spektra v Bay Area v San Franciscu sa podľa nedávnej štúdie (prvej svojho druhu) kalifornského ministerstva zdravotníctva v 50% prípadov narodili v oblastiach s vysokým obsahom niekoľkých jedovatých látok v ovzduší, obzvlášť ortuti. Nové poznatky, ktoré prekvapili výskumníkov, poukazujú na to, že ak je matka počas tehotenstva vystavená priemyselnému znečisteniu ovzdušia, môže to zvýšiť pravdepodobnosť vzniku autizmu u jej dieťaťa (viď http://articles.latimes.com/2006/jun/23/local/me-autism23). Viď tiež dokument IMVA „It Matters Where You Live“ („Záleží na tom, kde žijete“), http://diabetic.imva.info/index.php/causes-of-diabetes/it-matters-where-you-live/.
„Z toho jasne vyplýva, že medzi nástupom autizmu a jedmi zo životného prostredia môže byť súvislosť, obzvlášť keď ide o jedovaté kovy,“ povedal Dr. Isaac Pessah, toxikológ, ktorý vedie Stredisko pre zdravie životného prostredia detí a prevenciu chorôb (Center for Children’s Environmental Health and Disease Prevention) na Kalifornskej univerzite v Davise (UC Davis). Dr. Pessah je výskumníkom vo Výskumnom ústave pre lekárske vyšetrovanie porúch neurologického vývoja (Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders Institute = MIND Institute), ktorý študuje autizmus.
Podľa Dr. Garryho Gordona, jedného zo zakladateľov chelačnej liečby, „jestvujú autistické deti, ktoré nedostali žiadnu ortuť skrz injekcie.“ Dr. Raymond Palmer z Vedeckého strediska Texaskej univerzity (University of Texas Science Center) v San Antoniu študoval, ako prispieva obrovské množstvo ortuti vypúšťané do ovzdušia, a zistil pri štúdiu školských obvodov v Texase, že: „v priemere na každých 454 kg ortuti vypustenej do životného prostredia sa o 43% zvýšila miera využívania špeciálnych vzdelávacích služieb a o 61% sa zvýšil výskyt autizmu.“
Všetky tieto výskumy podčiarkla štúdia Harvardskej univerzity, zaplatená EPA, na ktorej sa podieľal zamestnanec EPA a ktorá bola hodnotená ďalšími dvomi vedcami z EPA (Environmental Protection Agency = Úrad na ochranu životného prostredia v USA; niečo ako naše Ministerstvo životného prostredia – pozn. red.). Harvardská štúdia dospela k záveru, že opatrenia na zníženie množstva ortuti, vypúšťaného do životného prostredia, by mohli ušetriť takmer 5 miliárd dolárov ročne na nákladoch na liečbu neurologických a srdcovo-cievnych porúch u bežného obyvateľstva (http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A55268-2005Mar21.html). Toto je odhad jedného z najuznávanejších lekárskych stredísk ohľadne škôd, ktoré spôsobuje ortuť vo vzduchu.
„Už sme dosiahli kritickú úroveň ortuti v životnom prostredí. Teraz ju nachádzame v našom jedle, v našej pôde, v našej vode, v našich bábätkách... skrátka všade.“
Marie Steinwachs, University of Missouri
Zdá sa, ako keby Marie Steinwachs hovorila o rádioaktívnom žiarení z Fukušimy, keďže aj to si nájde cestu do nášho jedla, našej vody, našej pôdy, našich bábätiek, skrátka všade.
„Ortuť mení biologické systémy z dôvodu svojej afinity k sulfhydrylovým skupinám (SH–), ktoré sú funkčnými súčasťami drvivej väčšiny enzýmov a hormónov. Vyvoláva zmeny v bunkovej štruktúre narušením kriticky dôležitých reakcií prenášajúcich elektróny, čo vedie k tomu, že imunitný obranný a opravný systém začne napadnuté bunky vnímať ako cudzie.“
Dr. Rashid Buttar
Čo upúta pozornosť u závažných prípadov autizmu, je jeho podobnosť s príznakmi otravy ortuťou. „Tisíce rodičov zažili stratu už nadobudnutých schopností u svojich detí po podaní vakcíny s obsahom thimerosalu,“ hovorí Jo Pike, bývalá predsedkyňa Národnej spoločnosti pre autizmus (National Autism Association). „Mnoho z týchto detí robí veľké pokroky, ak sú detoxikované od ortuti.“ (Spravodaj Národnej spoločnosti pre autizmus v odpovedi na správu Výskumného ústavu lekárskeho (Institute of Medicine) na jar 2004). Dr. Sidney Baker, autor 6 lekárskych kníh, lieči každoročne stovky pacientov z celých USA. Má podozrenie, že asi polovica detí, ktoré lieči, bola postihnutá thimerosalom v očkovacích látkach (Valeri Williams: „Vaccine preservative’s effects may have been known“, http://www.laleva.cc/choice/vaccine_preservative.html).
Vyhlásenie, že „ortuť bola vyradená z väčšiny detských vakcín“, je hrubým skreslením skutočnosti. Vakcína proti chrípke obsahuje ortuť a počet dávok vakcín proti chrípke, podávaných deťom, sa od roku 2004 dramaticky zvýšil.
Dr. David Ayoub
Správy v médiách o očkovaním spôsobených poškodeniach zdravia
Otázka očkovania zostáva kľúčovým problémom, čo vedia všetci, ktorí sledujú správy. Poslankyňa Snemovne reprezentantov Kongresu (parlamentu v USA) Michele Bachmann bola minulý týždeň terčom ostrej kritiky po tom, čo povedala, že vakcína proti ľudskému papilómavírusu (Human Papilloma Virus = HPV) môže spôsobiť mentálnu retardáciu. Michele Bachmann vyslovila túto svoju poznámku bezprostredne po pondelňajšej (12.IX.2011) debate na CNN. Mieri tým na texaského guvernéra Ricka Perryho, pretože nesúhlasí s jeho pokusom zaviesť toto očkovanie ako povinné pre deti v štátnych školách.
„Problém je, že táto má určité veľmi závažné dopady,“ povedala Michele Bachmann na Fox News po debate. „Jedna žena dnes večer po debate prišla ku mne so slzami v očiach. Povedala, že jej dcéra bola touto vakcínou zaočkovaná. Povedala mi, že jej dcéra sa stala mentálne retardovanou v dôsledku tohto očkovania. Môže mať veľmi nebezpečné dopady. Nie je dosť dobré na to, aby sme mu dali ďalšiu šancu. Nie v prípade, keď ide o život vašich malých detí.“ V utorok ráno Michelle Bachmann zopakovala ten istý príbeh v relácii Today (Dnes), pričom tvrdila, že toto očkovanie môže mat „veľmi nebezpečné nežiaduce účinky“ a že „ľudia by si z toho mali vyvodiť svoje vlastné závery.“
Čoraz viac rodičov hovorí o tom, čo očkovanie spôsobilo ich deťom. Ale vakcíny sú svätým grálom detských lekárov, ktorí budú brániť seba a svoje niekedy-smrteľné vakcíny až do posledného výdychu.
Dr. O. Marion Burton, predseda AAP, vydala vyhlásenie kritizujúce vyjadrenia Michele Bachmann. „AAP by rada opravila nepravdivé tvrdenia republikánskej prezidentskej volebnej kampane, že očkovanie proti HPV je nebezpečné a že môže spôsobiť mentálnu retardáciu,“ hovorí Burton. „Takéto vyjadrenie nemá absolútne žiadnu vedeckú oprávnenosť. Odkedy bolo toto očkovanie zavedené, bolo podaných vyše 35 miliónov dávok, a má vynikajúcu úroveň bezpečnosti.“
Bez ohľadu na to, koľko detí nejaké očkovanie poškodí, hovoria o ňom, že má vynikajúcu úroveň bezpečnosti. Vakcíny sú jedným z mnohých toxických úderov, ktorým deti musia čeliť. Na tých, ktorí očkujú a vyjadrujú sa o očkovaní pochvalne, sa treba pozerať ako na teroristov, čo sa špecializujú na útoky na deti. Dokonca aj keď civilizácii hrozí kolaps, neprestávajú vo svojich neúprosných útokoch a nárek detí počuť až v nebi. Moja prvá kniha o očkovaní sa volá „Cry of the Heart“ („Nárek srdca“), a moja druhá kniha, ktorá je zdarma na stiahnutie, sa volá „The Terror of Pediatric Medicine“ („Teror detského lekárstva“).
Napísal som mnoho článkov, odkedy vyšla táto kniha o očkovaní, a jedného dňa ju chcem aktualizovať. Základné dôvody, prečo byť proti očkovaniu, sa však nemenia a nemení sa ani povaha ľudí, ktorí očkovanie propagujú. Každý rodič by si mal túto oblasť naštudovať a rozhodnúť sa sám.
Lekárom a zdravotníckym predstaviteľom však vadí informovaný súhlas v oblasti očkovania a radšej by očkovanie urobili povinným – čo aj pod hrozbou samopalov. Lekársky fašizmus je živý, dobre sa mu darí a je nositeľom tradície, ktorá sa v ďalekej budúcnosti bude označovať za temný vek lekárstva a zdravotnej starostlivosti o deti.
Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + doplnenie mäkčeňov a dĺžňov) zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 4 hodiny čistého času.
Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:19.10.2011
Publikácia / Publication:Pluska.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Rakovina z orálneho sexu?

EMMA/ Barbora Daxner
http://www.pluska.sk/zena/zdravie/rakovina-z-oralneho-sexu.html

Som mladá, nefajčím,
rakovina úst sa ma
netýka. Určite? A koľko
ste mali milencov?
Najnovšie výskumy sú alarmujúce. Cigarety prestali byť považované za hlavnú príčinu nádorových ochorení úst a hltana. Orálne uspokojovanie môže byť pre vaše ústa oveľa nebezpečnejšie! Ľudovo povedané, ak máte slobodomyseľný životný štýl, striedate partnerov zároveň so spodnou bielizňou, navyše fajčíte, pijete alkohol a životospráva je pre vás len slovo, ste na najlepšej ceste nakaziť sa šiestym najrozšírenejším druhom rakoviny. Trpí ním čoraz viac ľudí mladších než päťdesiat rokov. Ročne na ňu zomiera dvestotisíc žien a objaví sa viac ako pol milióna nových prípadov.
Nielen vy, ale aj on
Orál dokáže spôsobiť rovnaký problém ako klasický sex, a to vtedy, keď sa vaše ústa dostanú do kontaktu s penisom infikovaného človeka. Dajú sa tak prenášať napríklad chlamýdie, čo sa vedelo už dávno, ale aj papilomavírus, ktorý spôsobuje rakovinu krčka maternice (HPV). Tomuto nebezpečnému vírusu sa dobre darí vo vlhkom, jemnom tkanive, takže do úst vám preskočí rovnako dychtivo ako do vagíny. Útočí na bunky ľudskej pokožky a slizníc na kontaktných miestach – pri klasickom sexe na genitáliách a pri orálnom v ústach, hrdle alebo až v nosohltane.
„Nakaziť papilomavírusom sa počas orálneho sexu môžete nielen vy, ale aj váš partner, a to vtedy, ak ste nositeľkou vírusu vy a partner ústami uspokojuje vás,“ upozorňuje otolaryngológ MUDr. Zoltán Csendes z Mediklinik.
Promiskuita – živná pôda
Počet zhubných nádorov spôsobených vírusom HPV rastie najmä pre liberálnosť súčasnosti. Väčšina mladých ľudí začína so sexom oveľa skôr než generácia ich rodičov a za život vystriedajú viac sexuálnych partnerov. Podľa niektorých výskumov je riziko ochorenia rakovinou ústnej dutiny priamo úmerné počtu sexuálnych partnerov. Čím viac partnerov ste v posteli vystriedali, tým je pravdepodobnejšie, že ste sa infikovali. Podľa lekárov sú obavy na mieste, ak ste mali viac ako štyroch-piatich milencov. Riziko zvyšuje najmä fakt, že orálny sex je častá náhrada klasického sexu. Tiež sa vám stalo, že vás partner presviedčal: Nemáš chuť na milovanie? Tak ma sprav aspoň ústami!
Nie každý je rakovina
Aby sme vás upokojili, papilomavírus nie je len jeden. Existuje ich množstvo typov a nie všetky spôsobujú vznik zhubného nádoru. Takže ak vás partner nakazí, nemusí to nutne znamenať, že dostanete rakovinu. „Prejavy nákazy papilomavírusom na sliznici ústnej dutiny a hltana môžu byť rôzne. V ľahkej forme ako neškodné výrastky na sliznici alebo na koži ako afty. Iné môžu vyvolať nepríjemné, ale nezhubné ochorenia, napríklad výrastky v oblasti hrtana a hlasiviek či leukoplakie, teda belavé škvrny.
Ďalšie druhy môžu spôsobiť papilomatózu, teda nezhubné ochorenie hrtana či vytvorenie rakovinového nádoru,“ hovorí otolaryngólog. „Tie, ktoré majú onkogénny charakter, môžu vyvolať nielen rakovinu krčka maternice, ale pri priamom kontakte aj nádor v oblasti ústnej dutiny a hltana,“ potvrdzuje.
Odhaľte ho
V niektorých prípadoch sa ľudské telo dokáže vírusu zbaviť samo. Ak sa však na sliznici zabýva, jeho prítomnosť sa začne hlásiť ťažkosťami s prehĺtaním alebo neprestajným pálením na jednej strane krku. Môže sa prejaviť aj ako hrčka v ústach, ktorá sama nezmizne ani po dvoch týždňoch. Podľa doktora Csendesa nie každý pacient cíti príznaky toho, že sa do jeho organizmu nasťahoval nebezpečný vírus. Ak máte dôvod na obavy, zájdite na oddelenie ORL, kde vám odoberú vzorky z tkaniva postihnutého miesta a zistia, či je dôvod na obavy.
Alebo si dajte urobiť preventívne vyšetrenie z krvi. Ak aj budú výsledky pozitívne, nepanikárte. Znamená to, že je u vás zvýšené riziko nebezpečného ochorenia, takže pri ťažkostiach s hrdlom budete vedieť, že to netreba podceniť a odbiť mávnutím rukou, ale navštíviť lekára.
Chráňte sa
Najlepšia prevencia pred nákazou by bolo, keby ste sa nainfikovaným mužom vyhýbali ako čert krížu. Nalejme si však čistého vína – je to takmer nemožné. Najmä preto, že s vírusom aspoň raz v živote príde do kontaktu päťdesiat percent mužskej populácie a u väčšiny z nich nevykazuje infekcia žiadne príznaky. Takže väčšinou ani nevedia, že sa nakazili. Vírus v nich môže roky driemať ako pamiatka na predchádzajúcu milenku. Takže vás priateľ môže nakaziť aj vtedy, ak ste si roky verní až za hrob.
To, či v sebe muž nesie infekciu, sa dá zistiť sterom z penisu alebo močovej trubice. Proti HPV vírusu existuje očkovanie, ale oplatí sa mladším ročníkom. Platí rovnica: čím skôr, tým lepšie. Očkovacie programy sú najúčinnejšie vtedy, keď látku dostanú dospievajúce dievčatá ešte skôr, než rozbehnú milostný život. Pri ženách, ktoré majú za sebou zo desať sexuálnych vzťahov, už očkovanie príliš veľký zmysel nemá. Zdá sa, že pre ne je jedinou zaručenou ochranou kondóm. Presvedčia o tom aj svojho milenca?
Odporučiť článok priateľom

Vrátiť na obsah
Dátum / Issue date:21.10.2011
Publikácia / Publication:ModryKonik.sk
Strana / Page:
Náklad / Circulation: 
Klient / Client:Pfizer | Seesame

Nesúhlas s povinným očkovaním

x
http://www

http://www.modrykonik.sk/forum/tema/nesuhlas-s-povinnym-ockovanim/?page=886

charlize  Ahoj, mozete mi prosim odporucit nejaky clanocek o samostatnom ockovani hexou a prevenarom (preco neockovat v 1 den obe)? Potrebujem argumenty pre mamicky. Dakujem pekne.

17. okt o 14:25  • Odpovedz  • Páči sa mi to

didulka85  @charlize poviem ti dobry argument... Pani zo spoloznosti Pfizer(vyrobca Prevenaru) mi povedala, ze nikdy nedokazem, ze neziaduci ucinok ma moja dcera prave z ich vakciny, kedze mojej dcere pichli 2 latky od 2 roznych firiem.

17. okt o 14:45  • Odpovedz  •  2 užívateľom sa to páči.  • Páči sa mi to

sana15  Taktiez sa pridavam,aj mne sa zidu o tyzden Ludkovia,po takmer 2 mesiacoch som pridem narychlo docitavat - pre istotu tentokrat idem opat odzadu a na 2 dni ma uplne zaklincovali tie odkazy na temu "banky" - s takou nechutou som este zivote nerobila platobne prikazy ako teraz Pri starsom hyperaktivnom a novorodencovi je uz takmer nemozne si najst cas,tak docitavam v noci,uz teraz mam oci ako angorak Aaale,k teme. BCG vakcinu sme "odsunuli", pediatricka zatial na to nic nepovedala,ja som argumentovala len tym,ze aj tak ju planuju zrusit. Ale isto to spomenula v abmulancii aj sestricke,lebo ked sme tam prisli na 1.poradnu tak ked som povedala,ze sme nockovali,tak povedala: aha, pani doktorka spominala Teraz na 2.poradni nas uz zacala pripravovat,ze sa bude ockovat a do buduceho tyzdna si mame rozmysliet,ci chceme Prevenar alebo Synflorix. ze sa za Prevenar teraz doplaca. Manzelovi s kartou stihli vtisnut do ruky aj letacik -kampan Prevenar-u. Ja ze to rovno supnem do kosa,ale tak presla som si to. A taku mudrost hned na prvej strane som nasla,ze pneumokoky sposobuju celulitidu Takze som sa pobavila. Letacik strasne nepresvedcivy, v jednom odstavci tvrdia nieco, co v nasledujucom vyvracaju... aspon ma to len utvrdilo v tom,ze je to len biznis. A aby som nezabudla, z porodnice sme si doniesli klinik box v ktorom okrem inych propagacnych materialov su aj "Ockovacie noviny" Jaaj,skoda ze sa to neda predplatit

17. okt o 14:51  • Odpovedz  •  2 užívateľom sa to páči.  • Páči sa mi to

ninan2  @manof Ahoj, pls, pokial ide o Prevenar vs. Synflorix z hladiska moznych neziaducich ucinkov a nasledkov, je jedno ze ktory, alebo je niektory menej horsi?

17. okt o 14:56  • Odpovedz  • Páči sa mi to

pifina  @sana15 prevenar a celulitida? to je dobry dovod, preco ockovat par mesacne deticky, to ti teda poviem aj jaj a ze komu dochadzaju argumenty

17. okt o 14:58  • Odpovedz  •  1 užívateľovi sa to páči.  • Páči sa mi to

sana15  @vavrenka mna suvislost s ocko a refluxom ani nenapadla a starsie dieta ho malo vyse roka. Sice nam ho diagnostikovali az po prvej davke hexa a prevenaru, ale priznaky mal ovela skor,len to trvalo kym som si vydupala u dr. odborne vysetrenie na gastre. Je to mimo temu,ale nam zabral Gastrotuss a stale polohovat.ale to urcite vies. Mozno to ma suvis len nepriamo,ak je dietatko viacej nepokojnejsie,hmyri sa,napina,je placlivejsie mozno si viac namaha brusko a tym moze castejsie alebo intenzivnejsie zvracat

17. okt o 15:11  • Odpovedz  • Páči sa mi to

manof  @ninan2
to je čert jak diabol.

Prevenar 13 má v sebe polysorbát 80, ktorý poškodzuje pohlavné orgány a vedie k neplodnosti.
Synflorix má zase oproti Prevenaru 4x viac hliníka, ktorý spôsobuje rôzne nepríjemnosti od zápalu mozgu (a následných neurologických porúch) až po cirhózu pečene.

Fakt ťažko si vybrať, čo z toho budeš riskovať u dieťaťa.

17. okt o 15:18  • Odpovedz  •  1 užívateľovi sa to páči.  • Páči sa mi to

charlize  @didulka85 dakujem

@ninan2 http://www.slobodavockovani.sk/news/pneumokoky-a-ockovanie-proti-nim/ z tohto mne vyplyva Prevenar....ale ja minimalne prvy rok nedam nic, MMR vobec, TBC vobec, Prevenar mooozno potom, Hexu nie tolko vie aj moja pediatricka

@pifina dakujem...potrebujem augustovym mamickam povedat a tak hladam....

17. okt o 15:19  • Odpovedz  • Páči sa mi to

charlize  @manof dakujem pekne... nieco o tom argumente, ze ked boli ockovane spolu hexa a pneumokoky, bolo hlasenych viac umrti na stranke nemas? Je to tam spomenute len v zhrnuti pod pneumokokmi...nenasla som ani inde, tak keby nahodou.

17. okt o 15:26  • Odpovedz  • Páči sa mi to

manof  @charlize
@ninan2
@sana15
Ešte dodám, že plne v súlade s vyhláškou môžete dať prevenar/synflorix až mesiac po hexe, čo je určite lepšie než týždeň-dva.

17. okt o 15:29  • Odpovedz  • Páči sa mi to

sana15  @charlize u mna by bolo argumentom aj to spominane,ze nebudem vediet ake priznaky ma z ktoreho. ale pneumokokom sa chcem vyhnut,ked nieco podpisat,tak budem podpisovat sama,asi to bude lepsie,nemozu potom pokutovat obidvoch rodicov. A ako to dosiahnes ze das ockovat az po roku,ak vobec nieco? ked je ta nova vyhlaska,kde je urcene,ze hexa a pneumokoky sa MUSIA do 4.mesiaca? je to mozne?

17. okt o 15:53  • Odpovedz  • Páči sa mi to

manof  @sana15
Podľa súčasného znenia vyhlášky (platí od 1.VII.2010) sa očkujú hexy a pneumokoky v 3., 5. a 11. mesiaci života. No ale môžeš to dať tak, že jednu na začiatku toho mesiaca a druhú na konci toho mesiaca. Tým dosiahneš mesačný rozostup.

17. okt o 16:00  • Odpovedz  • Páči sa mi to

sana15  @manof Mne skor islo o to,ako predlzit tu dobu na viac ako 3. mesiac kedy ma byt podana prva davka, dajme tomu ze aspon v polroku zivota zaockovat 1.davkou Hexy. Pneumokoky by som chcela obist uplne. S hexou tiez nie som stotoznena,ale neviem ci sa daju nejak vybojovat monovakciny a taktiez ci ked si zratam tie podiely hlinika a formaldehydu v monovakcinach,ci to nebude vacsia zataz ako hexa. Toto nemam este prestudovane

17. okt o 20:23  • Odpovedz  • Páči sa mi to

sana15  @manof Tak z tych mono je na vyber co by som bola este schopna prijat, tak ako susisus, tetanus,obrna,+hepatitida. A aky je postup? Povedat dr.ze chcem mono asi stacit nebude? netreba mat k tomu aj nejaku diagnozu? Objedna ona vakciny,alebo si to musim pozhanat sama? Prípadne replacanie poistovnou ma netrapi,radsej zaplatim za (mozno) mensie zlo. A co potom predvolanie a pokuta od RUVZ? mozno ju dostat aj za to,ze sice dieta dam zaockovat mono vakcinami,ale nebude zaockovane proti vsetkych chorobam,ktore vyhlaska ustanovuje? plus musim ratat s moznou pokutou za odmietnutie pneumokokov, a dalsiu za MMR

17. okt o 22:14  • Odpovedz  • Páči sa mi to

kedicik  Ahoite, trochu odveci otazka... ale mate niekto skusenosti s uzivanim imunoglukanu?... vy, alebo vase deti? Mala je od leta takmer neprestajne chora, ja logicky tiez, a nejako by sme potrebovali zlepsit imunitu... ockovat uz nedavam, minimalne do dvoch rokov (mame dve hexy + prevenar), a neviem, ci treba nieco na imunitu davat, alebo sa spamata sama...

17. okt o 22:48  • Odpovedz  • Páči sa mi to

kaktus80  len pridam do ohnika.... na poslednej kontrole u krcnej som sa dozvedel ze drobec (2,5roka) co mal 2x behom 12 dni zapal stredneho ucha, raz lave, potom prave...tak ja som mal zapal hrdla - rozbor vyteru - "streptococcus pneumoniae". Doki povedala no sak to mate od maleho.. a ja ze super... a ona nato ze on nieje ockovany... Ja jej nato... praveze bol ockovany ... ironia osudu... ale je to svinstvo...dalsi dokaz toho, ze to ockovanie proti pneumokokom je k certu@! HEXA rules..

18. okt o 15:12  • Odpovedz  •  5 užívateľom sa to páči.  • Páči sa mi to

manof  @petot
No ale na tých tetanovkách výrobcovia zas tak strašné peniaze netrhnú.
Oveľa lepším biznisom sú pneumokoky, HPV či meningokoky.

Včera o 22:18  • Odpovedz  • Páči sa mi to

Vrátiť na obsah